Spring over hovedmenu

NYHED / 22-06-2011

Nogle førtidspensionister både vil og kan arbejde

Otte procent af førtidspensionisterne i et forsøg i 16 kommuner har meldt tilbage, at de er interesserede i at arbejde, og næsten en tredjedel af dem er allerede i job med løntilskud, deltidsjob eller fleksjob. Henrik er 38 år og førtidspensionist. Han er en af dem, der har fundet job via forsøget.

Man behøver ikke nødvendigvis at vinke helt farvel til et liv med kollegaer, vækkeur og madpakke, fordi man får førtidspension. Nogle førtidspensionister kan godt arbejde, selvom de en gang har været ’dømt ude’. Det viser forsøget ”Førtidspensionister i job”, som Beskæftigelsesministeriet satte i gang for lidt over et år siden. Her har man succes med at få førtidspensionister tilbage på arbejdsmarkedet.

Otte procent vil gerne i job
Forsøget viser, at nogle førtidspensionister har ressourcer til at arbejde, og at ressourcerne kan bruges i en eller anden form for job. Godt otte procent af alle førtidspensionister under 50 år i de 16 kommuner, der er med i forsøget, har indtil nu meldt tilbage, at de er interesserede i et job, og af dem har næsten halvdelen fået tilkendt førtidspension på grund af en psykisk lidelse.

Pr. 1. juni 2011 er 637 førtidspensionister kommet i enten job med løntilskud, deltidsjob eller fleksjob. Det svarer til næsten hver tredje af dem, der er tilmeldt initiativet. De fleste er kommet i ’skånejob’, som er job med løntilskud til førtidspensionister. Men der er også nogle, der er kommet i deltidsjob på almindelige vilkår og fleksjob, hvor førtidspensionisten har valgt at gøre sin pension hvilende.

Fokus på ressourcer frem for begrænsninger
Det er lykkedes jobcentrene i kommunerne at hjælpe førtidspensionisterne ind på arbejdsmarkedet ved at fokusere på at finde den enkeltes ressourcer frem for at fokusere på begrænsningerne.

Førtidspensionisterne kontakter jobkonsulenterne for at blive afklaret om deres jobønsker, deres skånebehov, hvor mange timer de kan klare at arbejde om ugen, og hvordan de kan bruge deres kompetencer i et job. Ud over de afklarende samtaler består jobkonsulentens indsats især i at formidle kontakt til relevante virksomheder og deltage i jobsamtaler med de førtidspensionister, der ønsker det, og hjælpe med at udarbejde opgavebeskrivelser, når jobbet er fundet.

To ud af tre ansættelser er i private virksomheder – ofte inden for handel, hotel og restaurationsbranchen – og knap halvdelen arbejder 3-4 dage om ugen. Jobbene er fx medhjælperjob i køkken eller på lager eller job uden særlige krav om formel uddannelse, fx som telefoninterviewer eller bud/chauffør.

Henrik får førtidspension og arbejder 10 timer om ugen
Henrik er en af dem, der har fundet et job via forsøget. Henrik er 38 år og bor sammen med sin kæreste. Nu arbejder han 10 timer om ugen i et skånejob som it-medarbejder i en kommune.

Da Henrik var 12 år, fik han et alvorligt kraniebrud ved en trafikulykke, og siden har han haft svært ved at læse og skrive. Efter folkeskolen fik han først en læreplads inden for elektronik og senere som smed, men han måtte stoppe med begge uddannelser. De næste år gik Henrik ledig, men startede derefter et it-firma sammen med en kammerat og fik job som it-supporter i et firma, der gik konkurs. Derefter led Henrik af en depression i to år.

Henrik fik tilkendt førtidspension i 1998, efter at han var involveret i endnu et trafikuheld. Og fra 2000 sad han i kørestol. I 2005 kom Henrik op af kørestolen med hjælp fra alternativ behandling. Siden sit sidste trafikuheld har Henrik haft tre depressioner. En psykiater foreslog Henrik at blive udredt for ADHD. Han fik stillet diagnosen, blev medicineret og har siden set mere positivt på tilværelsen. Foruden skaderne fra trafikuheldene lider Henrik også af diabetes, håndeksem, en høreskade og en rygskade.

I 2010 tog Henrik kontakt til jobcentret for at få hjælp til at finde et job. Henrik fik et skånejob hos et dagtilbud for udviklingshæmmede i kommunen, hvor han startede i januar 2011. Her bruger Henrik sine it-kompetencer i 10 timer om ugen til blandt andet at udvikle og vedligeholde dagtilbuddets hjemmeside. Henrik tager på arbejde tre dage om ugen, men har fleksible arbejdstider og mulighed for at arbejde hjemmefra.

- Jeg vil gerne være en inspiration for andre førtidspensionister, for hvis jeg kan udføre et stykke arbejde, så kan de også. Det handler om at give noget til andre, så får man noget igen. Lønnen er ikke det vigtige for mig. Det er at mærke, at andre kan få glæde af mine evner, siger Henrik.

Henrik er langt fra et særsyn blandt førtidspensionister. Hver femte førtidspensionist uden beskæftigelse kan godt tænke sig at få et arbejde. Det fremgår af årbogen Virksomheders sociale engagement 2010, som SFI står bag. De fleste begrunder det med et ønske om at leve en normal tilværelse. Og en normal tilværelse er for mange ensbetydende med, at man har et arbejde.

Fakta om projektet ”Førtidspensionister i job”
Som led i regeringens handicapstrategi fra 2009 ”Handicap og job – det kan lade sig gøre” blev der afsat 22 millioner kroner til at gennemføre en særlig indsats for at hjælpe førtidspensionister ind på arbejdsmarkedet. Aktiviteterne i initiativet begyndte den 1. april 2010 og fortsætter 1½ år frem.

16 kommuner deltager i initiativet, som er placeret i kommunernes jobcentre. Målet er at udvikle og afprøve kommunernes procedurer for at hjælpe førtidspensionister med afklaring og jobsøgning. De 16 kommuner er: Aalborg, Ballerup/Rødovre i samarbejde, Brøndby/Ishøj/Vallensbæk i samarbejde, Guldborgsund, Holbæk, Ikast Brande, Næstved, Slagelse, Svendborg, Thisted, Tønder, Viborg og Århus.

Jobcentrene skal tilbyde alle førtidspensionister op til 40 år op til fem frivillige afklaringssamtaler, som skal afholdes i løbet af et halvt år. Derefter udvides tilbuddet til førtidspensionister over 50 år.

Som led i initiativet er der lokalt lavet en større informationsindsats, blandt andet i form af breve til førtidspensionister, annoncer i gratis, husstandsomdelte ugeaviser og i blade, der er målrettet førtidspensionister. Det er igen fulgt op af information via nøglepersoner i kommuner, brugerorganisationer, væresteder m.v.