Spring over hovedmenu

NYHED / 01-07-2011

Danmark med i ILO’s styrelsesråd

Danmark er valgt ind i ILO’s styrelsesråd. Det skete under årets arbejdskonference i Genève, hvor beskæftigelsesminister Inger Støjberg var blandt de mange talere. En ny global ILO-konvention blev vedtaget og skal hjælpe den sårbare gruppe, der arbejder med husligt arbejde i private hjem.

I juni måned holdt FN’s internationale arbejdsorganisation, ILO, sin arbejdskonference nr. 100 under temaet ”Building a future with decent work”. Beskæftigelsesminister Inger Støjberg var med til at markere jubilæet og kunne samtidig fejre, at Danmark får plads i ILO’s styrelsesråd de næste tre år.

Danmark til møde i styrelsesrådet den 17. juni
Danmark får dermed de næste tre år større indflydelse på ILO’s organisation og virke. Den 6. juni blev Danmark valgt ind i styrelsesrådet, og allerede den 17. juni var Danmark med som nyvalgt medlem til periodens første styrelsesrådsmøde.

Danmark kommer med i styrelsesrådet på et spændende tidspunkt. ILO er i øjeblikket i gang med et reformarbejde, der skal modernisere og effektivisere ILO’s arbejdsform, og det arbejde vil Danmark tage aktivt del i. Tidspunktet er også spændende, fordi Danmark under næste års arbejdskonference vil sidde i formandsstolen for EU. Endelig skal ILO i den her periode vælge ny generalsekretær, da generalsekretær Juan Somavia fra Chile ikke kan genvælges for en periode mere.

Inger Støjberg på visit
Beskæftigelsesminister Inger Støjberg var blandt de mange prominente talere, som alene den dag talte premiereminister Vladimir Putin fra Rusland samt præsidenterne Jakaya Mrisho Kikwete fra Tanzania og Micheline Calmy-Rey fra Schweiz.

Inger Støjberg brugte jubilæet til i sin tale blandt andet at rose trepartssamarbejdet, som er en vigtig del af den danske arbejdsmarkedsmodel, og som også er en grundlæggende del af ILO’s organisation.

Inger Støjberg deltog også sammen med repræsentanter fra de danske arbejdsmarkedsparter i en videokonference. Her fik deltagerne lejlighed til at tale med danskere, som er ansat i ILO. De arbejder fjernt fra Danmark og Genève som ildsjæle med ILO’s mange projekter for at skabe bedre arbejdsvilkår og større social retfærdighed i verden.

Ny ILO-konvention om husligt arbejde i private hjem
Konferencen vedtog en konvention om at skabe ordentlige vilkår for ansatte, der arbejder med husligt arbejde i private hjem. Husligt arbejde hører til blandt de ældste erhverv og beskæftiger millioner af mennesker verden over. Ikke desto mindre er husligt arbejde som erhverv ofte overset og undervurderet. Det betyder, at mange i dag arbejder og lever under kummerlige forhold, når de udfører husligt arbejde. Til det dystre billede hører desværre også børnearbejde, menneskehandel, grov udnyttelse, misbrug og mishandling. Vedtagelsen af en ny ILO-konvention med ledsagende henstilling skal hjælpe denne sårbare gruppe.

Den danske regering bakker op om de nye ILO-tiltag og -instrumenter. Danmark har ganske vist kollektive overenskomster, lovgivning og velordnede forhold også for den gruppe. Men på globalt plan er der behov for at sætte ind, fordi den gruppe ellers nemt bliver glemt og kommer til at stå uden rettigheder og uden beskyttelse.

En travl konference
Årets konference havde et tæt program. Deltagerne nåede også at drøfte nye globale trends og mål for social beskyttelse og arbejdstilsyn. ILO fik vedtaget sit kommende budget for 2012 og 2013.

Endelig så en særlig komité nærmere på, hvordan det går med at efterleve ILO’s mange konventioner. Hvert år kommer omkring 25 lande i den varme stol og må forklare sig i sager, hvor ILO-konventioner er blevet brudt, selvom disse lande selv har ratificeret dem. Også i år var der tale om alvorlige sager om tvangsarbejde, børnearbejde og om diktaturer, der ikke tillader frie fagforeninger og frie forhandlinger.