Spring over hovedmenu

NYHED / 11-10-2011

Nye reformer skal øge arbejdsudbuddet

Det er regeringens mål at gennemføre nye reformer, der kan øge arbejdsudbuddet med 55.000 personer frem mod 2020. Det fremgår af regeringsgrundlaget.

Af presse- og kommunikationskonsulent Mette Rude, Beskæftigelsesministeriet, mru@bm.dk

Regeringens helhedsløsning for Danmark bygger på fire elementer, der skal øge arbejdsudbuddet med 55.000 personer frem mod 2020 og hæve indtægterne. De 55.000 er ud over effekten af genopretningspakken fra 2010 og tilbagetrækningsreformen. I alt er det målet at øge arbejdsudbuddet strukturelt med 135.000 personer frem mod 2020.

De fire elementer i helhedsløsningen er:

 • En trepartsaftale om øget arbejdsudbud.
 • Reformer af aktivering, kontanthjælp, fleksjob, førtidspension, international rekruttering, uddannelse, forebyggelse og integration.
 • En fuldt finansieret skattereform, der markant sænker skatten på arbejde.
 • En forhøjelse af statens indtægter.

Fem store reformer på beskæftigelsesområdet
I regeringsgrundlaget indgår fem reformer på Beskæftigelsesministeriets område. Det drejer sig om:

 • Aktiveringsreform, så ledige via en aktiv arbejdsmarkedspolitik får hjælp med at finde et nyt job, og så ledige med for få kvalifikationer får hjælp til at få de rigtige og relevante uddannelsestilbud.
 • Reform af førtidspension og fleksjob, så tab af arbejdsevne bliver forebygget, og som sikrer, at der fortsat er gode levevilkår for dem, der mister arbejdsevnen permanent. Reformen skal også sikre en målrettet og effektiv hjælp til de ramte og færre udgifter til førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse.
 • Kontanthjælpsreform, som afskaffer de særligt lave ydelser i kontanthjælpssystemet – kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp – og som indfører ret og pligt til uddannelse for unge, uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år, der ikke i forvejen har en uddannelse.
 • Integrationsreform, der skaber færre fattige, får 10.000 flere indvandrere og efterkommere i arbejde inden 2020, og som griber fat i dem, der lever på kanten af arbejdsmarkedet.
 • Reform af international rekruttering, så virksomheder gennem effektive regler får bedre muligheder for at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere fra udlandet.

Dagpenge, sygefravær og barsel indgår også
Derudover indeholder regeringsgrundlaget en række initiativer på Beskæftigelsesministeriets område. Det drejer sig blandt andet om:

 • Ledige, som opbruger retten til dagpenge i 2. halvår af 2012, fordi de ikke længere har ret til dagpenge i fire år, får op til et halvt år ekstra med dagpenge.
 • Øget myndighedskontrol for at sikre, at dem som arbejder i Danmark, arbejder på danske vilkår.
 • Undersøge mulighederne for at undgå social dumping, når der udføres større offentlige opgaver.
 • Sætte hårdt ind over for snyd med sociale ydelse.
 • Aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.
 • Afskaffe varighedsbegrænsningen på sygedagpenge.
 • Øremærke op til tre måneder af den betalte barselsperiode til manden.
 • Etablere en barselsfond for selvstændige.