Spring over hovedmenu

NYHED / 18-10-2011

Tilbagetrækningsreform: Lovforslagene er sendt i høring

Tilbagetrækningsreformen bliver gennemført i den form, som den blev aftalt af den tidligere regering (VK), Dansk Folkeparti og de Radikale. De fire partier har fortsat flertal i Folketinget. Reformen bliver udmøntet i fire lovforslag, som netop er sendt i høring.

Fire måneder inden folketingsvalget indgik den tidligere regering (VK), Dansk Folkeparti og de Radikale en aftale om en tilbagetrækningsreform. Reformen betyder, at arbejdsudbuddet bliver øget med 65.000 personer i 2020. 

Aftalen om en tilbagetrækningsreform består af tre hovedelementer:

  • Forhøjelserne af efterløns- og folkepensionsalderen, der blev besluttet med Velfærdsaftalen i 2006, bliver fremrykket med fem år.
  • En treårig efterlønsmodel med højere efterlønssats, og hvor efterlønnen i højere grad kommer til at afhænge af ens opsparing til pension.
  • En seniorførtidspension for nedslidte.

Ingen kan argumentere mod 90 mandater
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen slår fast, at der ikke er flertal for at bevare efterlønnen, som vi kender den i dag:

- Før valget gjorde vi det meget klart. Tilbagetrækningsreformen bliver gennemført, hvis der efter valget er flertal for den. I politik handler det om at kunne tælle til 90 mandater, og der er ikke flertal for at bevare den nuværende efterløn. Ingen kan argumentere mod 90 mandater. Derfor gennemfører vi reformen, som den er aftalt. Og vi fremsætter lovforslagene nu, så der bliver god tid til at forklare danskerne, hvad reformen kommer til at betyde for dem, siger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.

Fire lovforslag udmønter ændringer i syv love
Syv love skal ændres for at udmønte tilbagetrækningsreformen. Det drejer sig om:

  • Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
  • Lov om beskatning af pensionsordninger m.v.
  • Lov om tjenestemænd
  • Lov om tjenestemandspensioner
  • Lov om social pension
  • Lov om fleksydelse
  • Lov om delpension

Alle fire lovforslag er netop sendt i høring. Høringsfristen er den 8. november 2011.

Lovforslagene ventes at blive fremsat i Folketinget i løbet af efteråret.