Spring over hovedmenu

NYHED / 25-11-2011

A-Z om kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Krisen har ramt mænd hårdere end kvinder. Og mænd er begyndt at tage mere barselsorlov. Selvom der sker små forandringer, er det fortsat sådan, at flere mænd end kvinder er i job, og at kvinder oftere end mænd arbejder på deltid. Det viser Beskæftigelsesministeriets årlige rapport om kvinder og mænd.

Beskæftigelsesministeriet udarbejder hvert år en rapport om kvinder og mænd på arbejdsmarkedet, som belyser, hvordan kvinder og mænd er tilknyttet arbejdsmarkedet.

Rapporten bruges blandt andet, når Beskæftigelsesministeriet vurderer, om lovforslag har særlige konsekvenser for kvinder eller mænd og dermed påvirker ligestillingen på arbejdsmarkedet. I år indeholder rapporten et tema om børn og arbejdsliv og en international sammenligning.

Flere mænd arbejder, men der er også flere mænd uden job
Forskellen mellem mænd og kvinders beskæftigelse er inden for de seneste år blevet indsnævret. Mænd har fortsat den højeste beskæftigelsesfrekvens. Godt 73 procent af mændene er i job, mens det blandt kvinder er godt 70 procent.

Mænd har været hårdere ramt af ledighed under krisen end kvinder, og i 2010 var flere mænd end kvinder ledige. Tidligere har kvinder været mere ledige end mænd.

Kvinder arbejder på deltid og er mere syge
Knap to ud af fem kvinder arbejder på deltid. Blandt mænd er det kun en ud af syv.

Kvinder har generelt et højere sygefravær fra arbejdsmarkedet end mænd. Sygefraværet svinger dog fra sektor til sektor. I den private sektor er sygefraværet fx lavere end i den offentlige sektor.

Kvinder passer syge børn og holder mest orlov
Når børn bliver syge, er det oftest kvinder, der bliver hjemme fra arbejde. Men det er ikke kun kønnet, der er afgørende for, hvem der passer det syge barn. Ufaglærte er mindre fraværende på grund af børns sygdom end andre. Personer med en lang videregående uddannelse er mest fraværende, når børnene er syge.

Kvinder holder godt 90 procent af barselsorloven, men der er en tendens til, at mænd holder mere og mere orlov. Særligt mænd med høje stillinger holder mere orlov. Blandt kvinder er det omvendt. Kvinder med høje stillinger holder den korteste orlov.

Ved hver tredje fødsel, hvor forældrene har ret til barselsdagpenge, er det kun moderen, der holder orlov.

Danske kvinder er de mest arbejdsomme i EU
Danske kvinder deltager mere på arbejdsmarkedet end kvinderne fra de øvrige EU-lande. Danske mænd ligger på femtepladsen. I forhold til de andre nordiske lande ligger både danske kvinder og mænd på en tredjeplads.

Danske kvinder har den syvende laveste ledighed i EU-landene, mens danske mænd har den tolvte laveste ledighed. Både danske kvinder og mænd har en lavere ledighed end EU-gennemsnittet.

Danskerne arbejder mere på deltid end i mange andre lande. Både danske kvinder og mænd arbejder mere på deltid end gennemsnittet i de øvrige EU-lande.