Spring over hovedmenu

NYHED / 25-11-2011

Lave kontanthjælpsydelser er på vej væk

Folketinget 1. behandler i dag et lovforslag, der skal afskaffe de lave ydelser i kontanthjælpssystemet. Det kommer til at påvirke knap 16.000 personer – omregnet til helårspersoner – som får ydelsen sat op fra årsskiftet.

Regeringen mener, at de lave kontanthjælpsydelser ikke i tilstrækkelig grad har formået at fremme beskæftigelse og integration. De mest udsatte er i stedet blevet skubbet ud i fattigdom og endnu længere væk fra et arbejde.

Derfor er regeringen og Enhedslisten med finanslovsaftalen for 2012 blevet enige om at afskaffe de lave ydelser i kontanthjælpssystemet. Det drejer sig om starthjælp, introduktionsydelse, loftet over kontanthjælpen, den såkaldte 500-kroners-nedsættelse og 225-timers-reglen.

Lave ydelser bliver erstattet af bedre hjælp
Regeringen mener ikke, at afskaffelsen af de lave ydelser kan stå alene. Der er behov for en gennemgribende reform af hele kontanthjælpsområdet, hvis flere skal hjælpes i job og væk fra kontanthjælp.

Reformen skal bygge på ret og pligt. Dem, der kan, skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Unge under 30 år på kontanthjælp skal have ret og pligt til uddannelse. Og de mest udsatte skal have en individuel og helhedsorienteret indsats, der bygger på tillid til den enkelte.

Lovforslaget 1. behandles i dag
Lovforslaget, der afskaffer de lave ydelser, bliver 1. behandlet i dag i Folketinget.

Hovedelementerne i lovforslaget er:

  • Starthjælpen bliver afskaffet. De, der før fik starthjælp, får fremover kontanthjælp.
  • Loftet over kontanthjælpen bliver afskaffet, så de samlede ydelser ikke længere kan blive nedsat.
  • Den såkaldte 500-kroners-nedsættelse bliver afskaffet, så kontanthjælpen ikke længere bliver sat ned efter seks måneder.
  • 225-timers-reglen bliver ophævet, så kontanthjælpsægtepar ikke længere skal kunne dokumentere 225 timers ordinært og ustøttet arbejde, for at begge ægtefæller kan få kontanthjælp.
  • Introduktionsydelsen bliver ophævet, så udlændinge, der i dag modtager introduktionsydelse, fremover får kontanthjælp.

Det ventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2012.

Cirka 16.000 helårspersoner får ydelsen sat op
Det fremgår af lovforslaget, at cirka 16.000 personer omregnet til helårspersoner, får ydelsen sat op fra årsskiftet, når lovforslaget træder i kraft. Det drejer sig om:

  • 4.000 helårspersoner på starthjælp.
  • 5.335 helårspersoner på introduktionsydelse.
  • 6.000 helårspersoner, der var ramt af kontanthjælpsloftet.
  • 400 helårspersoner, der var ramt af timereglen.

Når de lave ydelser afskaffes, får det offentlige merudgifter på 350 mio. kr. årligt (efter skat og inkl. mindre udgifter til boligstøtte og fripladser i daginstitutioner).