Spring over hovedmenu

NYHED / 11-11-2011

Stor forskel på a-kassernes digitaliseringstilbud til medlemmerne

Der er stor forskel på, hvor langt de enkelte a-kasser er nået med at digitalisere, og der er fortsat store muligheder. A-kasserne har dog generelt udvidet deres digitale service over for medlemmerne, og medlemmerne tager i vidt omfang de nye muligheder til sig.

Der er stor forskel på, hvor langt de enkelte a-kasser er nået med at digitalisere medlemsservicen. Det viser en ny undersøgelse fra Beskæftigelsesministeriet.

Mens næsten alle medlemmerne i Ledernes A-kasse bruger de digitale blanketter, gælder det mindre end hver femte af de faglærte og ufaglærte i Faglig Fælles A-kasse. Og mens ASE håndterer to ud af tre blanketter helt automatisk, er færre end hver tiende blanket automatiseret i andre a-kasser.

Stadig uudnyttede muligheder for at digitalisere
A-kasserne ser komplicerede regler som den væsentligste barriere for at digitalisere endnu mere. Men undersøgelsen viser, at der inden for de nuværende regler fortsat er betydelige muligheder for at digitalisere. Der er nemlig stor forskel på, hvor langt de enkelte a-kasser er nået både med at udfase papirblanketterne og med at automatisere.

Antallet af digitale blanketter er steget
A-kasserne modtager i dag 65 procent af alle nyindmeldelser, ledighedserklæringer og dagpenge- og efterlønskort digitalt. For to år siden var den digitale andel blot 40 procent.

A-kasserne håndterer endvidere godt en tredjedel af blanketterne helt automatisk, dvs. uden manuel sagsbehandling.

A-kasserne i fuld gang med at tage initiativer
A-kasserne ønsker at få flere medlemmer til at bruge de digitale blanketter og opfordrer til det via information, kampagner og mere brugervenlige tilbud.

Generelt forventer a-kasserne, at automatiseringen er øget markant om to år. Optimismen skyldes også de nye muligheder i SKAT’s register over medlemmernes indkomster (eIndkomstregisteret), som a-kasserne nu bruger i deres administration.

A-kasserne tager også initiativ til at digitalisere på flere områder, fx når medlemmer flytter fra en a-kasse til en anden.

I tråd med den offentlige digitaliseringsstrategi
I Beskæftigelsesministeriet er kontorchef Peter Andersen Hove glad for, at a-kasserne er i gang med at erstatte papirblanketterne med digital selvbetjening.

- Men undersøgelsen viser også, at der er fortsat er et stort digitaliseringspotentiale i a-kasserne. Det bør de a-kasser, der ligger dårligt i undersøgelsen, se nærmere på. Og så er det uden tvivl også en god idé med et øget samarbejde mellem a-kasserne om de digitale løsninger, siger Peter Andersen Hove.

A-kassernes bestræbelser er helt i tråd med den nye fælles offentlige digitaliseringsstrategi, der blev offentliggjort i august 2011.

Om undersøgelsen
Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse i samtlige a-kasser i maj og juni 2011.