Spring over hovedmenu
(IKKE COLOURBOX) Men: Foto: Esben Salling, kvuc.dk
Foto: Esben Salling, kvuc.dk

NYHED / 08-12-2011

A-kasserne bruger nu mere tid på samtaler med ledige

A-kasserne bruger mere tid på CV- og rådighedssamtaler med ledige medlemmer end året før. Samtalerne fyldte i 2010 mere end 38 procent af kerneaktiviteterne mod 33 procent året før. Især antallet af rådighedssamtaler er steget markant.

A-kasserne brugte i 2010 mere tid på samtaler med ledige medlemmer end året før. Især antallet af rådighedssamtaler er steget markant – fra 284.000 i 2009 til 412.000 i 2010. En stigning på 45 procent. Det viser beregninger fra Beskæftigelsesministeriets tilsynsenhed.

Dagpengeordningen tager mest tid
Samtalerne fyldte i 2010 mere end 38 procent af kerneaktiviteterne mod 33 procent året før.

Samlet set fylder dagpengeordningen langt mest i a-kasserne. A-kasserne brugte 78 procent af tiden på at udbetale dagpenge, afholde samtaler med ledige og optage nye medlemmer.

Perspektiv i at digitalisere
A-kassernes arbejde med de erklæringer, medlemmerne udfylder, når de bliver ledige og ønsker at få dagpenge, fylder omkring en femtedel af tidsforbruget på kerneaktiviteter.

Derfor er der perspektiv i, at nogle a-kasser er godt i gang med at digitalisere administrationen af erklæringerne. Det fremgår af en undersøgelse af a-kassernes digitalisering af medlemsservicen, som Beskæftigelsesministeriets tilsynsenhed offentliggjorde for nylig.

Efterlønsområdet tager kun lidt tid
A-kasserne brugte i 2010 cirka 10 procent af tiden på efterlønsordningen, mens opgaven med at udbetale VEU-godtgørelse til medlemmer, der er på efteruddannelse, fyldte cirka 12 procent.