Spring over hovedmenu

NYHED / 14-12-2011

Fermern Bælt-byggeriet skaber 3.800 nye danske job

Anlæg af Femern Bælt-forbindelsen vil skabe omkring 3.800 arbejdspladser om året i Østdanmark i perioden 2014-2020. Det viser ny analyse fra COWI.

Ny analyse udarbejdet af COWI for Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland viser, at Femern Bælt-byggeriet vil skabe 3.800 nye danske job, hvoraf godt og vel de 1.000 kan bestrides af ufaglærte medarbejdere.

COWI skønner, at den direkte beskæftigelseseffekt bliver omkring 1.500 arbejdspladser. Det er næsten dobbelt så mange i forhold til tidligere skøn. Opjusteringen skyldes, at det er blevet besluttet at producere hovedparten af tunnelelementerne på dansk grund. Nærmere bestemt i Rødby Havn.

Alt i alt forventes anlæggelsen af broen at skabe 3.800 arbejdspladser.