Spring over hovedmenu

NYHED / 15-12-2011

Fortsat stor forskel på a-kassernes transaktionsomkostninger

Der er fortsat store forskelle mellem a-kasserne på, hvad det koster at udbetale dagpenge og gennemføre samtaler med ledige. Det viser nye tal fra Beskæftigelsesministeriets tilsynsenhed.

I a-kassen DANA koster det i gennemsnit tre gange så meget at udbetale dagpenge og gennemføre samtaler med ledige, som det gør i Træ-Industri-Byg’s A-kasse (TIB-A), der fusionerede med Faglig Fælles A-kasse pr. 1. januar 2011. Det viser en analyse af a-kassernes transaktionsomkostninger fra Beskæftigelsesministeriets tilsynsenhed i lighed med tidligere analyser.

Ledighedens størrelse er en del af forklaringen. TIB-A havde i 2010 en høj ledighed, og a-kassen gennemførte i gennemsnit fire gange så mange udbetalinger af dagpenge, samtaler eller andre transaktioner pr. medlem som i DANA. De basale omkostninger ved at drive a-kasse fordeles dermed ud på flere transaktioner i TIB-A end i DANA.

Den lave transaktionsomkostning i TIB-A betyder dog ikke, at det alt i alt har været billigt at være medlem af a-kassen. Tværtimod har a-kassen haft den højeste eller næsthøjeste administrationsudgift i de seneste fem år. Selvom der kan være stordriftsfordele ved en stor produktion, trækker de mange transaktioner i sig selv udgifterne til administration opad.

Digitalisering og struktur spiller ind
Men det er ikke kun ledigheden, der påvirker a-kassernes administrationsudgifter og transaktionsomkostninger.

Det er alt andet lige også dyrere at drive a-kasse, hvis man har få medlemmer, har mange lokale eller regionale afdelinger, eller hvis a-kassen kun har digitaliseret lidt af servicen over for medlemmerne.

Fortsat mulighed for at effektivisere
I analysen fremgår det, at forskellene i a-kassernes transaktionsomkostninger viser, at der fortsat er mulighed for at effektivisere.

Tidligere analyser peger på, at strukturomlægninger, fusioner mellem a-kasser, mere digitalisering af servicen over for medlemmerne og mere it-samarbejde kan være med til at mindske a-kassernes udgifter til administration og dermed gøre det billigere at være medlem af en a-kasse.