Spring over hovedmenu

NYHED / 11-12-2011

Knap 450 millioner kroner skal hjælpe udsatte i job

Årets satspuljeaftale er på plads. På beskæftigelsesområdet er 448 millioner kroner sat af til at støtte i alt 16 projekter.

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative – satspuljepartierne – er blevet enige om satspuljeaftalen for 2012. De største beløb er sat af til to projekter, der skal forebygge langtidsledighed blandt unge og udsatte modtagere af kontanthjælp.

Flest penge til udsatte kontanthjælpsmodtagere og unge arbejdsløse
115 millioner kroner er afsat til at hjælpe udsatte kontanthjælpsmodtagere. Pengene skal bruges til en indsats i jobcentrene for arbejdsløse i matchgruppe 3. Indsatsen skal tage udgangspunkt i de udfordringer, den enkelte står med.

Over de næste to år er der afsat 70 millioner kroner til initiativer for at hjælpe unge arbejdsløse i gang. For eksempel til at afprøve forskellige kombinationer af virksomhedspraktik og uddannelse, der tilgodeser unge, som ikke er så bogligt stærke.

Tilfreds minister
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen er godt tilfreds med aftalen:

- Initiativerne vil gøre en forskel for udsatte i vores samfund. Vi har med aftalen fået opbakning til at tage hånd om udsatte kontanthjælpsmodtagere, så de kan komme i job. Det glæder mig meget. For jeg vil insistere på, at vi skal skabe plads til dem, der allerede i dag har svært ved at følge med. Også selvom vi står i en svær økonomisk situation, hvor vi skal øge produktiviteten og skabe mere værdi med de ressourcer, vi har. Alle skal have lov at give en hånd med og være en del af arbejdsfællesskabet, siger Mette Frederiksen.

Flere kvinder med minoritetsbaggrund skal i uddannelse eller job
På integrationsområdet har partierne blandt andet aftalt at afsætte i alt 35 millioner kroner i perioden 2012-2015 til en pulje, der skal støtte initiativer, der kan hjælpe kvinder med minoritetsbaggrund, der er langt fra arbejdsmarkedet, med at få en uddannelse og et arbejde. Arbejdsmarkedsstyrelsen administrerer puljen.

Blandt de mest udsatte kontanthjælpsmodtagere har knap hver tredje kvinde i dag en minoritetsbaggrund. Og siden 2004 er antallet af kvinder med minoritetsbaggrund på førtidspension næsten fordoblet.

13 projekter mere på Beskæftigelsesministeriets område
9,2 millioner kroner i 2012 og 12 millioner kroner i hvert af årene 2013-2015 er afsat til en opsøgende indsats for at forbedre integration og arbejdsmarkedstilknytning for nydanskere, som forsørges af deres ægtefæller.
10,5 millioner kroner i 2012 og 3 millioner kroner i 2013 er afsat til Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats (CABI). CABI er en selvejende institution under Beskæftigelsesministeriet, der formidler viden til jobcentre og virksomheder for blandt andet at styrke virksomhedernes sociale engagement.

11 millioner kroner i 2012 og 3 millioner kroner er i 2013 afsat High:Five-projektet, der har til formål at sikre bedre job- og uddannelsesmuligheder for unge, der er truet af kriminalitet.

10 millioner kroner i 2012, 10 millioner kroner i 2013 og 7,5 millioner kroner i 2014 er afsat til at sikre sammenhæng mellem veteraners behov og ønsker i forhold til arbejdsmarkedssystemets tilbud og krav og til at mindske de vanskeligheder, mange veteraner har med jobcentrene. Projektet er forankret i Forsvarsministeriet via Beskæftigelsesministeriet.

8,8 millioner kroner i 2012, 14,9 millioner kroner i 2013, 16,3 millioner kroner i 2014 og 2,6 millioner kroner i 2015 er afsat til en pulje, der skal støtte etablering og fastholdelse af socialøkonomiske virksomheder. Puljen er forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen.

2,2 millioner kroner i 2012 og 6 millioner kroner i hvert af årene 2013-2015 er afsat til et projekt, der skal forbedre og styrke sindslidende førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet. Projektet gennemføres i regi af Jobbanken.

1,4 millioner kroner i hvert af årene 2013-2014 er afsat til et Videns- og dokumentationscenter, der skal indsamle og videreformidle viden om beskæftigelsesfremmende tiltag for sindslidende førtidspensionister. Projektet gennemføres i regi af Jobbanken.

0,1 millioner kroner i 2012 og 0,2 millioner kr. i 2013 er afsat til projektet Huset Venture Flexicurity, der formidler nye ideer om jobmuligheder for personer med funktionsnedsættelse. . Projektet gennemføres i regi af Huset Venture Midtjylland.

4,9 millioner kroner i hvert af årene 2013-2015 er afsat til et projekt, der skal forbedre handicappedes muligheder for at leve et selvstændigt aktivt liv – også på arbejdsmarkedet. Projektet er forankret i Handicapidrættens Videnscenter.

1 million kroner i 2012, 0,9 millioner kroner i hvert af årene 2013-2014 og 0,5 millioner kroner i 2015 er afsat til et projekt, der skal forbedre tilknytningen til arbejdsmarkedet for unge handicappede med en særlig tilrettelagt uddannelse (STU). Projektet gennemføres i regi af TV-Glad.

0,8 millioner kroner i 2012 og 0,7 millioner kroner i 2013 er afsat til et projekt, der skal styrke indsatsen for at få døve i arbejde enten på ordinære vilkår eller i et fleksjob. Projektet gennemføres i regi af Center for Døve.

4,7 millioner kroner i 2012 og 3,7 millioner kroner i hvert af årene 2013-2015 er afsat til et projekt, der skal etablere en projektvirksomhed, der har personer med fysiske og psykiske handicap som hovedarbejdskraft. Projektet gennemføres i regi af Socialøkonomisk Virksomhed Frederikshavn.

4 millioner kroner i 2012, 5 millioner kroner i 2013, 10 millioner kroner i 2014 og 8 millioner kroner er i 2015 afsat til at afprøve metoder til at forbedre arbejdsmiljøet ved at inddrage medarbejderne. Projektet gennemføres i regi af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).