Spring over hovedmenu

NYHED / 01-12-2011

Uændrede a-kasseudgifter siden finanskrisen

A-kassernes udgifter til administration har været uændrede siden finanskrisen. Administrationsudgiften er tre gange højere i de dyreste a-kasser end i den billigste a-kasse.

A-kasserne har håndteret den større ledighed efter finanskrisen uden at øge udgifterne til administration. Driften af de 27 a-kasser kostede godt 3,1 milliarder kroner i 2010. Det er i faste priser – altså når der tages højde for udviklingen i priser og løn – det samme som i 2009 og en anelse mindre end i 2008. Det viser nye tal fra Beskæftigelsesministeriets tilsynsenhed.

Forklaringen på de uændrede udgifter kan både være, at a-kasserne har digitaliseret mere af servicen til medlemmerne, og at nogle a-kasser har haft ledig kapacitet fra perioden før, hvor ledigheden var meget lav.

Stor forskel på administrationsudgifterne
Der er fortsat stor forskel på udgifterne til administration i de enkelte a-kasser. Udgiften var fx 717 kroner pr. medlem i Danske Sundhedsorganisationers A-kasse, mens den var omkring 2.100 kroner i El-fagets A-kasse og Byggefagenes A-kasse.

En dagpengeforsikret elektriker betaler dermed omkring tre gange så meget til a-kassens administration som en sygeplejerske.

Flere faktorer påvirker udgifterne
I første omgang er det selvfølgelig ledigheden i den enkelte a-kasse, der påvirker udgifterne til administration. Jo flere ledige medlemmer, jo højere udgifter.

I Danske Sundhedsorganisationers A-kasse steg ledigheden godt nok i løbet af 2010, men det er fortsat den a-kasse, der har den laveste ledighed.

Udviklingen går mod øget samarbejde og færre a-kasser
Foruden ledighed spiller forhold som a-kassens størrelse, antal afdelinger og digitalisering af servicen over for medlemmerne også ind på udgifterne, hedder det i notatet fra Beskæftigelsesministeriets tilsynsenhed.

Set ud fra et effektivitetsperspektiv er det dyrt at være en lille a-kasse med høj ledighed, mange afdelinger og en lav grad af digitalisering. Derfor vil udviklingen hen imod færre og større a-kasser og øget samarbejde om blandt andet it-løsninger ifølge notatet formentlig fortsætte i de kommende år.

Fakta
Medlemmerne betaler for driften af a-kasserne via et administrationsbidrag, som medlemmerne kan trække fra i skat. Den enkelte a-kasse fastsætter selv størrelsen af bidraget, der normalt gælder et år ad gangen.