Spring over hovedmenu

NYHED / 10-01-2012

Aktivering unge: Varighedskravet ved første aktiveringstilbud til unge er afskaffet

Kravet om, at det første aktiveringstilbud til unge skal vare i seks måneder, bliver nu ophævet. Det fremgår af et lovforslag, som et bredt flertal i Folketinget i dag har vedtaget.

Varighedskravet ved første aktiveringstilbud til unge bliver nu afskaffet. Det betyder, at der ikke længere er et krav om, at det første tilbud til unge under 30 år skal vare i mindst seks måneder. Fremover er kravet fire uger, som også gælder for ledige over 30 år. Det giver kommunerne mere fleksible rammer for at tilrettelægge en individuel indsats for ledige under 30 år.

Det fremgår også af det vedtagne lovforslag, at ret og pligt til aktivering på fuld tid efter 2½ års ledighed (123 ugers ledighed) bliver ophævet.

Lovforslaget træder i kraft den 23. januar 2012.