Spring over hovedmenu

NYHED / 16-01-2012

Fleksible regler om arbejdsfordelinger fortsætter

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har besluttet, at de fleksible regler om arbejdsfordeling skal forlænges med yderligere et år.

Den fleksible arbejdsfordelingsordning bliver forlænget med endnu et år. Virksomheder kan dermed fortsat tilrettelægge arbejdsfordelinger, hvor medarbejderne arbejder to uger og efterfølgende er ledige en eller to uger. Det er særligt en fordel for fx produktionsvirksomheder med 3-holdsskift, idet de kan nedlægge natholdet og fortsætte med at køre to daghold.

Efter de almindelige regler kan en arbejdsfordeling ellers kun tilrettelægges, så medarbejdere arbejder en uge og er ledige en uge eller er ledig i mindst to hele dage hver uge.

Forlængelsen træder i kraft i dag, men har virkning fra den 1. januar 2012. Forlængelsen gælder frem til 31. december 2012.

Arbejdsfordelinger bruges i nedgangstider
En arbejdsfordelingsordning giver virksomheder mulighed for i en begrænset periode at nedsætte produktionen uden af skulle afskedige medarbejdere. Medarbejderne bliver i perioden sat ned i tid, til gengæld har de mulighed for at modtage supplerende dagpenge fra deres a-kasser. Normalt kan virksomheder have en arbejdsfordelingsordning i op til 13 uger – med mulighed for at få den forlænget.

Brugen af arbejdsfordelinger steg kraftigt, da krisen satte ind i 2008. Fra oktober 2008 til april 2009 steg antallet af personer på arbejdsfordelingsordninger i op til 13 uger fra godt 700 til knap 18.000. Antallet af personer i ordninger ud over 13 uger steg fra praktisk talt nul i oktober 2008 til knap 5.000 i juni 2009. Siden er brugen af arbejdsfordelinger faldet markant, da ledigheden har stabiliseret sig. Lige nu er der knap 1.300 personer på en arbejdsfordelingsordning i op til 13 uger og cirka 110 personer på en arbejdsfordelingsordning ud over 13 uger.

OECD: Arbejdsfordelinger har fastholdt job under krisen
OECD og EU-Kommissionen har netop i en rapport konkluderet, at brugen af arbejdsfordelinger har spillet en vigtig rolle i forhold til at fastholde job under den økonomiske krise. Op imod 1,5 millioner arbejdspladser er blevet bevaret.

Blandt OECD-landene har 22 lande igangsat eller udvidet eksisterende arbejdsfordelingsordninger, siden krisen startede i 2008. I Danmark er det sket ved at gøre arbejdsfordelingsordningen mere fleksibel.