Spring over hovedmenu

NYHED / 24-01-2012

Hver tredje EU-borger vil gerne arbejde efter pensionsalderen

Hvordan står det til med seniorers lyst til at arbejde? Hvordan slår man myterne om ældre ihjel? Og er der en særlig pensionskultur nogen steder i Europa? Det var blot nogle af de spørgsmål, som oplægsholderne på arbejdsmarkedsområdet svarede på ved åbningskonferencen for det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer.

Det hele begynder med et miks af gråt hår, støttestrømper og Nik og Jay, da koret Gangstativerne synger dørene åbne til konferencesalen.  Koret, som har en gennemsnitsalder på 86, synger og rapper pop-drengenes hit, En Dag Tilbage. ”Lev, mens du gør det, elsk, mens du tør det”, synger de klare stemmer og skaber et levende billede på dagens emne, aktiv aldring. Lev, mens du gør det.

Vi er til åbningskonference på det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer i Bella Center den 18.-19. januar. Blandt deltagerne sidder repræsentanter fra hele Europa, som er kommet for at høre den nyeste viden om, hvordan vi griber fremtidens demografiske udfordringer an. Over hele Europa bliver andelen af ældre større og større, mens andelen af nyfødte svinder ind. Det betyder flere udgifter til pensioner og pleje, men færre indtægter til at betale dem. Hvis ikke vi gør noget, venter ringere velfærd og mere fattigdom om hjørnet, siger László Andor i sin åbningstale. Han er EU-kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion.

Aktiv aldring gavner både samfund og senior
- Ja, der er grå skyer over Europa, fortsætter László Andor. Men aktiv aldring er løsningen!
- Vi bliver nemlig aldrig for gamle til at bidrage til samfundet, til at arbejde og til at være selvhjulpne. Ikke så længe vi er sunde og aktive. Og faktisk viser et nyt Eurobarometer, at stor del af Europas seniorer er mere end klar til at give deres bidrag med, fortæller han.
- En tredjedel siger, at de gerne vil blive på arbejdsmarkedet efter pensionsalderen.

Som konferencen skrider frem, viser det sig, at der faktisk også er mange gode grunde til at blive lidt længere på arbejdsmarkedet. Ikke kun for samfundets skyld, men også for ens egen.

Mange seniorer savner arbejdets sociale aspekt
For eksempel fortæller Axel Börsch-Supan, som er leder af Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, at de personer, som går tidligt på pension, bliver kognitivt svækket, med hvad der svarer til to år, i forhold til folk, som venter til senere.

- Der er simpelthen ikke nok udfordring i at sidde foran fjernsynet, siger Börsch-Supan med et glimt i øjet.

Han peger på en graf, som viser, at folks generelle velbefindende falder i de sidste år, de er på arbejdsmarkedet, men stiger i perioden lige op til, at de skal på pension, fordi de glæder sig til endelig at få fri. Men når pensionisthverdagen indfinder sig, falder velbefindendet til et endnu lavere niveau end før.

- Det kan godt være, at de hadede deres chef på arbejdet, siger Axel. Men nu har de ikke engang nogen at hade ham sammen med mere. Mange kommer til at savne det sociale aspekt i at gå på arbejde mere, end de regner med.

Den pointe viser sig også tydeligt i filmen Unretirement, som følger Gustav og Vilfred, der gik på pension, da de var henholdsvis 63 og 67 år gamle. Begge startede med at arbejde igen kort tid efter.

- Det var et spørgsmål om livskvalitet, siger Gustav, som gik fra at være maskinsnedker til at arbejde som servicemedarbejder i Netto. 

Pensionskulturen skal ændres
Men hvad er det så, der går galt? Når nu en stor del af seniorerne virker til at være sprængfyldte med gåpåmod? For det første er pensionskulturen ikke den samme i alle lande. I Holland er den gennemsnitlige pensionsalder 63,2 år, mens den i Frankrig er 59,4 selvom folks helbred er det samme. Den kultur skal vi have vendt, mener blandt andre Mona Larsen, som er seniorforsker på det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI.

- Beslutningen om at trække sig fra arbejdsmarkedet træffes ret sent, siger hun. Derfor er der gode muligheder for arbejdsgiverne for at fortælle deres ældre ansatte, at de har brug for dem lidt længere. Det opmuntrer rigtig mange til at blive.

Anne Knudsen har en lidt mere skarp tone, når hun taler om pensionskulturen:
 
- Når jeg er på ferie, ser jeg pensionister kravle rundt i de norske fjelde og på Antarktis. Hvis de kan det, kan de også arbejde, siger hun og peger på, at det er blevet en folkesport at gøre sig svag som ældre, så man kan få sine skattepenge betalt tilbage i form af diverse goder.
 
- Vi kan ikke bruge af alle de unges goder og adgang til livsnydelse, hvis vi ikke også tager det ansvar, vi forventer af ungdommen, konkluderer hun.

Myterne florerer
Desværre giver en række fordomme blandt arbejdsgiverne og i samfundet seniorerne modvind på arbejdsmarkedet: Ældre er så usunde, at de ikke kan arbejde. Ældre er mindre produktive. Og ældre, der bliver på arbejdsmarkedet, tager blot jobbene fra de unge. Det er blot nogle af de fordomme, som dagens oplægsholdere gør opmærksom på.

Både Axel Börsch-Supan og Jacques Spelkens, som er corporate social responsibility-leder hos det globale energiselskab GDF Suez Group, afkræfter hårdnakket myterne.

- I løbet af de næste 5-10 år mister vi 75.000 medarbejdere i Europa, fordi de går på pension, siger Jacques Spelkens. Og det bliver umådelig svært at erstatte deres unikke kompetencer.

For at løse problemet gør GDF meget ud af at give deres ældre medarbejdere så fleksible vilkår som muligt for at få dem til at blive længere. GDF er også begyndt at lade nyansatte unge arbejde sammen med en ældre medarbejder på deres første projekt, så noget af erfaringen kan slå rod i nye medarbejdere.

Axel Börsch-Supan fortæller, at det er rigtigt, at seniorer måske laver lidt flere småfejl med alderen, men til gengæld lader de ungdommen om at lave de seriøse brølere, der koster virksomhederne store summer af penge. Og at ældre skulle være usunde, det skyder han en hvid pind igennem med en graf, der viser et mikroskopisk fald i helbredet blandt europæere, fra de er 60, til de fylder 69. 

- Selvfølgelig er der udsving, siger han. Men overordnet ser det altså rigtig godt ud for seniorerne!