Spring over hovedmenu

NYHED / 18-01-2012

Selvstændige får bedre vilkår ved sygdom

Vilkårene for selvstændige ved sygdom bliver forbedret, og på flere områder får selvstændige samme vilkår som lønmodtagere. Det fremgår af et lovforslag, som beskæftigelsesminister Mette Frederiksen i dag har fremsat.

Selvstændige med en kronisk eller langvarig sygdom får samme vilkår som lønmodtagere, hvis de får lavet en § 56-aftale med kommunen. Dermed får de også ret til sygedagpenge fra første sygedag. Det fremgår af et lovforslag om at afbureaukratisere sygedagpengeområdet, som beskæftigelsesministeren har fremsat i Folketinget i dag.

Det fremgår også af lovforslaget, at sygedagpengereglerne til selvstændige bliver mindre bureaukratiske og mere fleksible. Fremover kan selvstændige modtage sygedagpenge i fem ud af ugens syv dage. Efter de gældende regler kan selvstændige kun modtage sygedagpenge i de fem hverdage og altså ikke på lørdage og søndage, hvor de ellers skulle have været på arbejde. Dermed får selvstændige den samme fleksibilitet, som lønmodtagere har.

Syge- og raskmeldinger bliver digitaliseret for ledige
Beskæftigelsesministeren har i dag fremsat yderligere to lovforslag, der skal fjerne bureaukrati i beskæftigelsesindsatsen. Det drejer sig om L 69, hvor det blandt andet fremgår, at syge- og feriemeldinger for forsikrede ledige bliver digitaliseret. Det betyder administrative lettelser for jobcentrene. Samtidig bliver det nemmere for ledige at melde sygdom og ferie.

Det tredje lovforslag, der er fremsat, er L 70. Lovforslaget indebærer blandt andet administrative lettelser for a-kasserne og deres medlemmer, idet reglerne om optagelse i en a-kasse bliver forenklet. Det samme bliver reglerne om overflytning til en anden a-kasse.

Alle tre lovforslag bliver 1. behandlet den 26. januar 2012 og ventes at træde kraft den 5. marts 2012.