Spring over hovedmenu

NYHED / 26-01-2012

To nye rapporter om grøn beskæftigelse

Rådgivningsvirksomheden NIRAS har for Beskæftigelsesministeriet set nærmere på perspektiverne for grøn beskæftigelse i Danmark. Nu er et litteraturstudie og et inspirationskatalog til analyser klar.

Regeringen har fokus på grøn vækst og grøn beskæftigelse og vil lægge om til en miljørigtig, grøn økonomi. Det betyder nye udviklingsmuligheder for danske virksomheder og et behov for at afdække behovet for at opkvalificere arbejdskraften, så den passer til efterspørgslen.

NIRAS har i to rapporter kortlagt den eksisterende viden på området for grøn beskæftigelse og set på nye mulige analyseområder.

Litteraturstudie giver overblik over eksisterende viden
”Grøn beskæftigelse - Et litteraturstudie for Beskæftigelsesministeriet” afdækker den nuværende situation i Danmark i forhold til grøn beskæftigelse og mulighederne for at videreudvikle området.

Rapporten giver et overblik over den eksisterende litteratur og viden om grøn beskæftigelse og opstiller en arbejdsdefinition af begrebet grøn beskæftigelse: ”Grøn beskæftigelse er de personer, som er beskæftigede inden for aktiviteter, der udnytter vækstpotentialet i omstillingen til en grøn økonomi”.

Inspirationskatalog til videre arbejde
”Grøn beskæftigelse – Inspirationskatalog til analyser” giver inspiration til muligt videre arbejde med grøn beskæftigelse. Rapporten tager blandt andet fat på:

  • Hvor mange og hvilken type job indgår i en grøn omstilling af økonomien?
  • Hvordan kan man følge og føre statistik over grøn beskæftigelse og over tabet af beskæftigelse i den forurenende sektor?
  • Hvilke særlige kompetencer vil blive efterspurgt ved en grøn omlægning?
  • I hvor høj grad forventes grønne virksomheder at efterspørge kompetencer, der endnu ikke er tilgængelige på arbejdsmarkedet?
  • Hvad skal der til for, at personer, der mister deres job i den forurenende sektor, kan beskæftiges i grønne vækst¬erhverv?
  • I hvilken udstrækning kan grønne væksterhverv bruge den arbejdskraft, der bliver ledig, efterhånden som de brune erhverv oplever nedgang?