Spring over hovedmenu

NYHED / 01-02-2012

Udvalg ser på sygedagpengesystemet

Regeringen vil afskaffe varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. I stedet skal indsatsen for sygemeldte forbedres. Et tværministerielt udvalg er netop blevet nedsat til at se på, hvordan det bedst kan lade sig gøre – også på en økonomisk forsvarlig måde.

Sygedagpengene skal stoppe, når det giver mening og ikke ved en bestemt dato. Det er baggrunden for, at regeringen vil afskaffe varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. I stedet vil regeringen sætte tidligere ind med en aktiv og bredere indsats for sygemeldte, så de får en samlet indsats, der kan hjælpe dem tilbage til arbejdsmarkedet.

Regeringen har derfor nedsat et tværministerielt udvalg, der skal udrede, hvordan indsatsen på hele sygedagpengeområdet kan blive bedre, samtidig med at varighedsbegrænsningen bliver afskaffet. Udvalget skal også sikre, at hele omlægningen sker på en økonomisk forsvarlig måde.

Hurtigt arbejdende udvalg
Udvalget mødtes for første gang den 26. januar 2012 og skal i den kommende tid mødes cirka en gang om måneden. Udvalget ventes at afslutte sit arbejde i løbet af 1. halvår 2012, så det er muligt, at ændringer af varighedsbegrænsningen og andre regelsæt kan træde i kraft pr. 1. januar 2013.

Fire ministerier er med i udvalget
Det tværministerielle udvalg er sammensat af Beskæftigelsesministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt Finansministeriet. 

Udvalget skal inddrage KL og Danske Regioner i sit arbejde. Derudover skal udvalget indhente input fra eksterne eksperter og forskere.