Spring over hovedmenu

NYHED / 26-03-2012

Arbejdsgivere får nye frister for at indberette sygefravær til kommunen

Alle arbejdsgivere skal fremover indberette sygefravær til kommunen, hvis medarbejderen er syg i længere tid. Hvis arbejdsgiveren fx udbetaler løn til en medarbejder under sygdom, bliver fristen for at melde sygefraværet til kommunen rykket fra fire til fem uger. Det fremgår af et lovforslag, der netop er vedtaget i Folketinget.

For at sikre at flest mulige sager om sygedagpenge bliver oprettet via den digitale indberetningsløsning, NemRefusion, får alle arbejdsgivere fremover pligt til at oplyse kommunen om sygefravær, når medarbejderen er syg i længere tid.

Nye frister afhænger af, hvordan medarbejderen er aflønnet under sygdom
Hvis arbejdsgiveren betaler løn til medarbejderen under sygdom, skal arbejdsgiveren indberette medarbejdernes sygefravær til kommunen senest fem uger efter første fraværsdag, hvis fraværet strækker sig ud over 30 dage – den såkaldte arbejdsgiverperiode. Fristen har hidtil været fire uger. Den nye frist skal ses i sammenhæng med, at arbejdsgiverperioden er blevet udvidet til 30 kalenderdage pr. 2. januar 2012. 

Hvis arbejdsgiveren alene betaler sygedagpenge til medarbejderen under sygdom, skal arbejdsgiveren indberette medarbejderens sygefravær til kommunen senest en uge efter, at arbejdsgiveren er stoppet med at udbetale sygedagpenge. Det gælder kun i de tilfælde, hvor fraværet strækker sig ud over arbejdsgiverperioden.

Hvis arbejdsgiveren hverken betaler løn eller sygedagpenge til medarbejderen under sygdom, skal alt sygefravær indberettes, uanset hvor lang tid medarbejderen er syg. Det skal ses i lyset af, at medarbejderen skal søge om sygedagpenge fra kommunen for hele fraværsperioden. Arbejdsgiveren skal indberette medarbejderens sygefravær til kommunen senest 14 dage efter medarbejderens første fraværsdag.

Arbejdsgiveren skal i alle tilfælde anmelde sygefraværet via NemRefusion.

Sygemeldte får en mere overskuelig sagsgang
Lovforslaget sikrer samtidig, at sygemeldte fremover kun modtager ét brev fra kommunen i begyndelsen af et sygefravær.

Derudover er det vedtaget, at sygemeldte der skal anmode om sygedagpenge fra kommunen, skal gøre det senest otte dage efter, at underretningsbrevet fra NemRefusion er blevet sendt ud. Dermed bliver fristen for den sygemeldte til at aflevere oplysningsskemaet og til at anmode om sygedagpenge hos kommunen ens. Det bliver netop muligt, når NemRefusion sender oplysningsskemaet til den sygemeldte sammen med en underretning om, at arbejdsgiveren eller a-kassen har indberettet sygefraværet til kommunen.

Lovforslaget træder i kraft den 2. april 2012. Af tekniske årsager vil oplysningsskemaet til sygemeldte først blive sendt ud fra NemRefusion fra den 2. juli 2012.