Spring over hovedmenu

NYHED / 22-03-2012

Dagpengeperioden bliver midlertidigt forlænget

Ledige, der opbruger dagpengeretten i 2. halvår 2012, får forlænget dagpengeperioden med et halvt år. Den samlede periode med dagpenge kan dog ikke overstige fire år.

Mange ledige kan se frem til et ekstra halvt år med dagpenge, fordi et flertal i Folketinget i dag har vedtaget at forlænge dagpengeperioden midlertidigt med et halvt år.

Det fremgår af lovforslaget, at alle forsikrede ledige, der opbruger retten til dagpenge i 2. halvdel af 2012, får forlænget dagpengeperioden med et halvt år. Dog kan den samlede periode med dagpenge ikke overstige fire år.

Den midlertidige forlængelse betyder, at:

  • Ledige, som forud for den 1. juli 2010 havde brugt mindre end halvandet år af dagpengeperioden, kan få forlænget dagpengeperioden med seks måneder.
  • Ledige, som forud for den 1. juli 2010 havde brugt mellem halvandet og to år af dagpengeperioden, kan få forlænget deres dagpengeperiode med op til seks måneder.
  • Ledige, som den 1. juli 2010 havde brugt mere end to år af dagpengeperioden, kan ikke få forlænget deres dagpengeperiode.
  • Lovforslaget udspringer af finanslovsaftalen for 2012