Spring over hovedmenu

NYHED / 22-03-2012

Kommuner får friere rammer til at tilrettelægge en individuel indsats for ledige

Et flertal i Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, som fjerner ufleksible krav til aktiveringstilbud.

Kommunerne får mere fleksible rammer, når de skal tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen for ledige. Minimumsfrekvensen for gentagen aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år bliver sat op til hver 12. måned i stedet for hver 6. måned, og varighedskravet til aktive tilbud bliver sat ned fra fire til to uger. Det fremgår af et lovforslag, som et flertal i Folketinget i dag har vedtaget.

Hvis kommunerne vurderer, at ledige har behov for gentagen aktivering efter seks måneder, kan de fortsat sætte det i gang. Og kommunerne kan fortsat give ledige tilbud, der varer længere end to uger, hvis det er det, der skal til for at hjælpe ledige i job eller uddannelse.

Lovforslaget udspringer af finanslovsaftalen for 2012, hvor regeringen og Enhedslisten indgik en aftale om bedre vilkår for ledige.