Spring over hovedmenu

NYHED / 22-03-2012

Modtagere af kontanthjælp får ret til fem ugers ferie

Personer, der har modtaget kontanthjælp eller særlig ydelse i 12 sammenhængende måneder, får ret til op til fem ugers ferie. Det fremgår af et lovforslag, som et flertal i Folketinget i dag har vedtaget.

Ret til at holde fem ugers ferie er nu virkelighed for de personer, der har modtaget kontanthjælp eller særlig ydelse gennem længere tid.

Nye regler, som Folketinget har vedtaget i dag, sikrer, at modtagere af kontanthjælp eller særlig ydelse fem uger om året bliver undtaget fra kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. I de fem uger kan de holde ferie – i Danmark eller i udlandet. 

En person, der har været i revalidering i 12 sammenhængende måneder i form af særligt tilrettelagte projekter eller i virksomhedspraktik, får også ret til op til fem ugers ferie.

Som reglerne er i dag, har kontanthjælpsmodtagere som udgangspunkt ikke ret til ferie på kontanthjælp. Dog har kontanthjælpsmodtagere, der er i et aktiveringsforløb på mindst 12 måneder, ret til en friperiode på en måned, hvor de ikke er omfattet af rådighedsforpligtelsen. Personer i visse former for revalidering har også som udgangspunkt mulighed for at få en friperiode på en måned.

Reglerne om friperiode bliver ophævet pr. 1. april 2012, hvor de nye regler om ret til ferie træder i kraft.

Retten til ferie forudsætter 12 måneder på kontanthjælp
Retten til ferie i fem uger gælder for modtagere af kontanthjælp og særlig ydelse, der har modtaget kontanthjælp eller særlig ydelse i 12 sammenhængende kalendermåneder. De fem ugers ferie skal holdes i løbet af de næste 12 måneder.

Det skal aftales nærmere med kommunen, hvornår ferien med kontanthjælp kan holdes. Der skal fx tages hensyn til, hvornår den øvrige familie holder ferie og til beskæftigelsesindsatsen. Det gælder også for personer i revalidering, der får ret til ferie. Personer, der modtager særlig ydelse, skal følge reglerne om varsling af ferie, der i dag gælder for modtagere af ledighedsydelse.

Der er ikke tale om en egentlig optjening af ferie. Derfor bliver det heller ikke muligt at holde ferie med kontanthjælp eller særlig ydelse, hvis personen først har fået et arbejde og ikke længere modtager kontanthjælp eller særlig ydelse.

Træder i kraft den 1. april 2012
De nye regler om ferie træder i kraft den 1. april 2012. Det betyder, at personer, der har modtaget kontanthjælp eller særlig ydelse i de sidste 12 måneder, får ret til fem ugers ferie fra 1. april 2012. Derimod får personer, der har modtaget kontanthjælp eller særlig ydelse i mindre end 12 måneder, ikke ret til ferie fra 1. april 2012, men først når de har modtaget kontanthjælp eller særlig ydelse i 12 sammenhængende måneder. Det samme gælder som udgangspunkt for personer i revalidering.

Udspringer af finanslovsaftalen for 2012
Lovforslaget udspringer af finanslovsaftalen for 2012, hvor regeringen og Enhedslisten indgik en aftale om bedre vilkår for ledige.