Spring over hovedmenu

NYHED / 02-03-2012

Ny efterlønsberegner giver svar på mange spørgsmål

Fra den 2. april og frem til 1. oktober kan alle, der har indbetalt til efterlønsordningen, vælge at få deres efterlønsbidrag udbetalt skattefrit. Vælger man det, vælger man samtidig at forlade efterlønsordningen. Hvis man er i tvivl om, hvad der er mest rigtigt for én selv, skal man søge vejledning hos sin a-kasse. Ny efterlønsberegner kan hjælpe med at give svar på flere af de spørgsmål, der rejser sig, før man kan træffe sit valg.

Lige før jul vedtog alle partier i Folketinget undtagen Enhedslisten en ny treårig efterlønsordning. Den nye ordning betyder, at efterlønsalderen gradvist bliver forhøjet fra 60 til 64 år, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem til tre år, og at fradrag i efterlønnen for pensionsopsparinger bliver skærpet, så det ikke længere bliver så fordelagtigt for personer med stor pensionsopsparing at gå på efterløn. Folk, der er født før 1954 bliver ikke berørt af de nye regler.

Da efterlønsreglerne bliver ændret væsentligt, har man fra 2. april til og med 1. oktober 2012 mulighed for at få sine efterlønsbidrag udbetalt skattefrit, hvis man er under 60 år og har betalt til efterlønsordningen. Har man fx indbetalt efterlønsbidrag i alle årene siden 1999, kan man få udbetalt cirka 67.000 kroner.

Hvis man vælger at få sine bidrag udbetalt, melder man sig samtidig permanent ud af efterlønsordningen. Derfor er det vigtigt, at man nøje overvejer sin situation, inden man træffer sit valg. Hvis man er i tvivl, er det en rigtig god idé at søge vejledning hos sin a-kasse.

Få overblik over efterlønnen
Beskæftigelsesministeriet har udviklet en ny efterlønsberegner, som giver overblik over nogle af de informationer, der er væsentlige at få styr på, hvis man fx overvejer at få sine efterlønsbidrag udbetalt skattefrit i 2012: 

  • Hvornår man kan få efterløn fra.
  • Hvor meget man kan få i efterløn.
  • Hvor længe man kan modtage efterløn.
  • Hvad gevinsten er, hvis man arbejder ved siden af efterlønnen.

Hvis man er født før 1. juli 1959, kan beregneren også vise, hvor meget mere man kan få i efterløn, hvis man arbejder og udskyder at gå på efterløn til mindst tre år før folkepensionsalderen.

Den nye efterlønsberegner kan bruges af alle. Det gælder også de nuværende efterlønsmodtagere, som kan bruge beregneren til at få overblik over, hvor stor den økonomiske gevinst bliver, hvis de arbejder ved siden af efterlønnen. I det hele taget kan alle bruge beregneren, uanset om de bliver påvirket af de nye efterlønsregler eller ej.

A-kasserne vejleder om de nye efterlønsregler
A-kasserne kan hjælpe med vejledning, hvis man er i tvivl om, hvad den nye efterlønsordning betyder for én selv. 

AK-Samvirke har også lavet informationsmateriale om den nye efterlønsordning, og hvad man bør overveje, inden man skal afgøre, om man vil have sine bidrag udbetalt eller blive i ordningen.

Materialet er samlet på:
www.efterloen.com