Spring over hovedmenu

NYHED / 13-03-2012

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag påvirker ikke kontanthjælpen

Hvis man modtager kontanthjælp og vælger at få sine efterlønsbidrag udbetalt skattefrit, så får det ikke konsekvenser for ens kontanthjælp. Det fremgår af ny bekendtgørelse.

Lige før jul vedtog Folketinget en ny treårig efterlønsordning, som betyder væsentlige ændringer i efterlønnen. Derfor har man fra 2. april til og med 1. oktober 2012 mulighed for at melde sig ud af ordningen og få sine efterlønsbidrag udbetalt skattefrit, hvis man er under 60 år og har betalt til efterlønsordningen.

Den skattefri udbetaling kommer ikke til at påvirke ens kontanthjælp. Både kontanthjælpsmodtagere og deres ægtefælle kan få udbetalt efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag skattefrit, uden at det får konsekvenser for kontanthjælpen. Ægtefællen er også omfattet, da kontanthjælpsmodtagere ellers vil kunne miste retten til kontanthjælp, hvis ægtefællen får udbetalt efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag skattefrit.