Spring over hovedmenu

NYHED / 22-03-2012

Ufaglærte og faglærte får bedre mulighed for uddannelse

Faglærte, ufaglærte og ledige med en forældet uddannelse får adgang til at tage samtlige AMU-kurser som led i seks ugers selvvalgt uddannelse. Det har et flertal i Folketinget vedtaget i dag.

Prisloftet over seks ugers selvvalgt uddannelse har vist sig at ramme skævt. Prisloftet har betydet, at ufaglærte og faglærte har fået begrænset adgangen til en række kurser – navnlig AMU-kurser såsom truckcertifikat og buskørekort – som ellers kunne hjælpe dem i job.

Et flertal i Folketinget har derfor i dag vedtaget, at prisloftet for alle kurser til og med erhvervsuddannelsesniveauet, herunder samtlige AMU-kurser, bliver fjernet fra 1. april 2012. Det betyder, at ledige fremover kan vælge kurser som selvvalgt uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau samt erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau, fx truckcertifikat og buskørekort, uanset hvad kurset koster.

Lediges kompetencer skal løftes
Det er afgørende, at ledige har de kompetencer og den uddannelse, der efterspørges, når der kommer gang i væksten, og der igen kommer flere job at søge, mener beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.

- Vi fjerner prisloftet for ufaglærte og faglærte. Og for folk med en forældet uddannelse. Det gør vi, fordi vi ønsker at hæve deres kompetencer og kvalifikationer, så de kan leve op til kravene på arbejdsmarkedet. Den tid, man står uden et job, skal bruges til at dygtiggøre sig, så man er bedre rustet til at komme i job, og så erhvervslivet får adgang til dygtigere og mere kvalificerede medarbejdere, siger Mette Frederiksen.

Lovforslaget udspringer af finanslovsaftalen for 2012, hvor regeringen og Enhedslisten blev enige om at give ufaglærte og faglærte flere muligheder for at uddanne sig. 

Evaluering: Selvvalgt uddannelse gavner ufaglærte og faglærte
Beskæftigelseseffekten af selvvalgt uddannelse er størst for ufaglærte og faglærte. Derimod er ordningen med til at fastholde ledige med videregående uddannelser i ledighed og har dermed en negativ beskæftigelseseffekt for personer med lange uddannelser. Det viser en evaluering af seks ugers selvvalgt uddannelse, som Rambøll har udarbejdet i efteråret 2011.