Spring over hovedmenu

NYHED / 24-04-2012

Privat hushjælp og udenlandske forskere får ret til ferie med løn fra første dag

Nye ferieregler betyder, at en privat hushjælp kan holde betalt ferie, fra ansættelsen begynder. Den samme mulighed får blandt andre udenlandske forskere.

Husstande, der har ansat privat hushjælp i højst otte timer om ugen, skal nu betale løn under ferien til hushjælpen i stedet for at betale feriegodtgørelse til FerieKonto. Det giver en nemmere ferieadministration for husstanden. Samtidig skal hushjælpen ikke længere bestille feriepengene i FerieKonto, da hun eller han får løn under ferien.

Hushjælpen har ret til løn under ferie
Folketinget har i dag vedtaget enklere ferieregler for hushjælp og andre medhjælpere i private husstande til fx børnepasning, rengøring og havearbejde i op til otte timer om ugen. Fremover optjener de ret til løn under ferien. For hver måneds ansættelse optjener hushjælpen 2,08 dages betalt ferie.

Husstanden udbetaler feriepengene som løn, når hushjælpen holder sin ferie.

De nye regler betyder også, at hushjælpen kan holde ferien i takt med, at den optjenes. Den optjente ferie skal ikke længere holdes inden for et bestemt ferieår, men kan som udgangspunkt holdes løbende. Ferien skal dog senest være holdt tre år efter udløbet af den måned, hvor den er optjent.

Når hushjælpen slutter i jobbet, skal hun eller han have de feriepenge udbetalt direkte fra husstanden, hun eller han har til gode.

Bedre feriemuligheder for højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft
For at gøre det lettere at tiltrække blandt andre forskere til Danmark, kan de nye regler om ferie med løn fra ansættelsens start efter aftale med arbejdsgiveren også gælde for personer, der er omfattet af forskerskatteordningen og anden højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Udenlandske forskere og anden højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft kan også holde betalt ferie, fra de begynder i jobbet. De får deres normale løn under ferien, og de får optjente feriepenge udbetalt, når de stopper på arbejdspladsen.

Træder i kraft 1. maj
Lovforslaget træder i kraft den 1. maj 2012. Arbejdsgiveren eller FerieKonto udbetaler den feriegodtgørelse til hushjælpen, som hun eller han har optjent efter de hidtil gældende regler.