Spring over hovedmenu

NYHED / 18-04-2012

Skattefri jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere

Fra 1. juni 2012 kan kontanthjælpmodtagere modtage en skattefri jobpræmie på op til 600 kroner om måneden, hvis de kommer i job efter at have været på kontanthjælp i længere tid. Det fremgår af et lovforslag beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har fremsat i Folketinget i dag.

Kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige i længere tid, har særlig stor risiko for at hænge fast i ledighed. Derfor blev regeringen og Enhedslisten – som et led i finanslovsaftalen – enige om at indføre en skattefri jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere, så de får et ekstra økonomisk incitament til at komme i arbejde.

Op til 600 kroner om måneden
Jobpræmien er en månedlig skattefri ydelse på fire procent af arbejdsindkomsten på op til 15.000 kroner om måneden. Det svarer til et beløb på op til 600 kroner.

Hvis man modtager offentlige ydelser, der er afhængige af ens indtægt, bliver de ikke påvirket af jobpræmien.

Forsøgsordning i to år
Jobpræmien bliver indført i en toårig forsøgsperiode fra den 1. juni 2012 til og med den 31. maj 2014 og er målrettet kontanthjælpsmodtagere, der den 29. februar 2012 modtog kontanthjælp, og som det seneste år har været ledige i 329 ud af 365 kalenderdage og i perioden har fået udbetalt kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse eller har været ansat i et job med løntilskud.

Jobpræmien gælder ikke for de personer, der efter den 29. februar 2012 har modtaget kontanthjælp det meste af et år. Grunden er, at man ikke skal kunne indrette sig på at være længere tid på kontanthjælp end højst nødvendigt for at få ret til jobpræmien.

Der er afsat 44 millioner kroner til ordningen i 2012 og 53 millioner kroner i 2013.