Spring over hovedmenu

NYHED / 08-05-2012

2020-planen: 180.000 flere i arbejde frem mod 2020

Regeringen har offentliggjort sin 2020-plan ”Danmark i arbejde”, som skal skabe vækst og nye job. Planen indeholder blandt andet en ungepakke, der skal bekæmpe den høje arbejdsløshed blandt unge.

Dansk økonomis udfordringer frem til 2020 har regeringen lagt frem i sin 2020-plan. Udfordringerne skal løses ved at få 180.000 flere personer i arbejde frem mod 2020.

Nye reformer skal øge beskæftigelsen med 60.000 personer frem mod 2020. Den øvrige fremgang i beskæftigelsen skal komme fra en lavere arbejdsløshed, et større arbejdsudbud og en højere arbejdstid for personer, der allerede er på arbejdsmarkedet.

Arbejdsløshed blandt unge skal bekæmpes
2020-planen indeholder blandt andet en ungepakke, der skal bane vejen for unge, så de kommer ind på arbejdsmarkedet via udannelse eller erhvervserfaring.

Med pakken ønsker regeringen at sikre flere praktikpladser til unge, som er børne- og undervisningsministerens område. Derudover indeholder pakken fem initiativer på Beskæftigelsesministeriets område. 

De fem initiativer er:

  • Partnerskabsaftaler med forsvaret og politiet, så flere unge bliver introduceret, afklaret og motiveret til at tage en uddannelse inden for forsvaret eller hos politiet.
  • Brobygning til uddannelse, hvor unge tilbydes et aktivt forløb på en uddannelsesinstitution med sigte på at hjælpe den enkelte til at påbegynde og gennemføre en uddannelse.
  • Udvide jobrotationsordningen, hvor ledige vikarierer for beskæftigede. Ordningen giver arbejdsgivere mulighed for at efteruddanne medarbejdere og samtidig ansætte ledige til at varetage de ansattes arbejdsopgaver.
  • Styrket indsats for opkvalificering af unge faglærte og ufaglærte med særlig risiko for langtidsledighed.
  • Styrke og udvikle videnpilotordningen, som giver private virksomheder mulighed for tilskud til ansættelse af højtuddannet arbejdskraft blandt andet med henblik på at få gennemført konkrete udviklingsprojekter.

Regeringen lægger op til, at initiativerne skal drøftes med arbejdsmarkedets parter ved de kommende trepartsforhandlinger.