Spring over hovedmenu

NYHED / 01-05-2012

Arbejdsmiljø: Medarbejdere skal beskyttes mod farlige nanopartikler på arbejdspladserne

Et nyt forskningscenter – Dansk Center for Nanosikkerhed – skal de næste tre år forske i og formidle viden om nanopartiker, og hvordan nanopartikler kan anvendes sikkert på arbejdspladserne.

Dansk Center for Nanosikkerhed skal forske i nanopartikler, så myndigheder, arbejdsgivere og interesseorganisationer får viden til at fastsætte regler, så medarbejdere bliver beskyttet bedst muligt mod farlige nanopartikler i arbejdsmiljøet.

Nanopartikler bliver brugt i stadig flere produkter i vores hverdag – lige fra solcreme og make-up til ketsjere og cykeldele. De bittesmå fritsvævende nanopartikler kan ende med at sætte tydelige spor i vores helbred, da de trænger dybt ned i lungerne, hvis man indånder dem. Det kan give betændelse i lungerne, og nogle nanopartikler kan også udløse DNA-skader, kræft og hjertekarsygdomme. Fra lungerne kan partiklerne gå over i blodbanen og blive transporteret rundt i kroppen til blandt andet leveren.

Begrænset viden om de skadelige effekter
Virksomheder har i dag utallige muligheder for at udvikle nye varianter af nanopartikler. Derfor er det en udfordring at teste, hvordan hver enkelt nanopartikel påvirker helbredet.

Dansk Center for Nanosikkerhed skal undersøge, hvilke fysiske og kemiske egenskaber der kendetegner de nanopartikler, der påvirker helbredet. Målet er at kunne risikovurdere nanopartikler uden at skulle teste hver enkelt.

Den nye viden skal bruges til at fastsætte regler om og procedurer for, hvordan virksomheder kan anvende og håndtere nanopartikler, uden at det påvirker medarbejdernes helbred.

Centret skal bygge sit arbejde på de nyeste resultater fra både egen forskning og fra andres forskning. Det drejer sig blandt andet om igangværende EU-projekter og resultater fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs strategiske forskning i nanopartikler de seneste syv år.

Fem institutioner står bag det nye nanosikkerhedscenter
Dansk Center for Nanosikkerhed bliver ledet af professor Ulla Vogel fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Forskerne, der bliver tilknyttet centret, kommer fra fem danske forskningsinstitutioner:

  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA
  • Københavns Universitet, KU
  • Danmarks Tekniske Universitet, DTU
  • Syddansk Universitet, SDU
  • Teknologisk Institut, TI

Arbejdsmiljøforskningsfonden støtter centret med 30 millioner kroner.