Spring over hovedmenu

NYHED / 24-05-2012

Barseludligningsordningen bliver forenklet og forbedret

For arbejdsgivere på det private arbejdsmarked bliver det nemmere og mere fleksibelt at bruge barseludligningsordningen. Det har et flertal i Folketinget i dag vedtaget.

Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, der reviderer den eksisterende barseludligningsordning for det private arbejdsmarked – også kaldet Barsel.dk.

Mindre administration for arbejdsgivere
Lovforslaget indebærer blandt andet, at der bliver indført en samlet betaling, så de arbejdsgivere, der er omfattet af barseludligningsordningen, fremover kan indbetale deres bidrag sammen med en række andre bidrag til ATP.

Derudover betyder lovforslaget, at det fremover bliver lettere at regulere de indbetalte og udbetalte beløb i ordningen, så der kommer større balance mellem størrelsen af det bidrag, som arbejdsgiverne betaler, og på den refusion, som arbejdsgiverne kan modtage. Det sikrer, at der ikke opspares unødige midler i ordningen og giver en større fleksibilitet i både den generelle barseludligningsordning, som gælder for det private arbejdsmarked, og i de decentrale barseludligningsordninger, som er etableret fx i forbindelse med overenskomstaftaler.

Ny klageadgang
Med lovforslaget bliver der også indført en klageadgang til ATP’s Ankenævn over ATP’s afgørelser efter barseludligningsloven på linje med den klageadgang, der findes for ATP’s øvrige afgørelser.

De nye regler træder i kraft den 1. juli 2012.

Skal fremme ligestilling
Det overordnede formål med barseludligningsordningen på det private arbejdsmarked er at fremme ligestillingen mellem kvinder og mænd på det private arbejdsmarked. Det sikres ved, at arbejdsgivere, som betaler løn under barsel til deres medarbejdere, får refusion for deres lønudgifter.

Barseludligningsordningen kan derfor fjerne arbejdsgivernes økonomiske incitamenter for ikke at ansætte lønmodtagergrupper, som går på barsel. Samtidig gør ordningen det mere attraktivt for arbejdsgivere at give deres medarbejdere løn under barsel, når de kan modtage refusion for deres lønudgifter.