Spring over hovedmenu

NYHED / 24-05-2012

Lovforslag om Ligebehandlingsnævnet er vedtaget

Alle partier i Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, der reviderer lov om Ligebehandlingsnævnet.

Ligebehandlingsnævnet blev oprettet i 2009 og har nu fungeret i mere end tre år. Det fremgår af lov om Ligebehandlingsnævnet, at beskæftigelsesministeren i folketingsåret 2011/12 fremsætter et lovforslag, der reviderer loven. Loven – og dermed nævnets virke – er med det vedtagne lovforslag blevet set efter i sømmene.

Nævnet fungerer efter hensigten
Det vedtagne lovforslag indeholder kun enkelte ændringer, da nævnet generelt fungerer efter hensigten og er respekteret blandt borgere, virksomheder og organisationer.

Blandt andet er nævnets kompetence til at behandle sager om chikane blevet præciseret i lovforslaget, og kravene til formanden er blevet ændret, så formanden nu skal vælges blandt landsdommere, præsident eller vicepræsident for Sø- og Handelsretten.

De nye regler træder i kraft den 1. juli 2012.