Spring over hovedmenu

NYHED / 08-05-2012

Mette Frederiksen: Husk den helhedsorienterede indsats

Den 30. april besøgte beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Region Syddanmarks årlige beskæftigelseskonference i Odense. Især uddannelse af ledige og behovet for et bedre samarbejde i den offentlige sektor fyldte på dagsordenen.

Snakken går omkring cafébordene, mens morgentallerkenen med rundstykker og rullepølse fortæres.

- For fire år siden færdiguddannede nærmest ingen lærlinge sig til ledighed. I dag har to ud af tre ikke et arbejde, fortæller Karsten Guldberg Holm, som er leder af Dansk Metal Vests a-kasse.

Overskrifter som ”Udfordringer for beskæftigelsesindsatsen” og ”Hvordan får vi unge i uddannelse?”, er ikke kun punkter på dagens program i konferencemappen. De er en del af hverdagen for de kommuner, jobcentre, a-kasser og uddannelsesinstitutioner, som er mødt op til den årlige beskæftigelseskonference i Region Syddanmark. Konferencen er den sidste i rækken af i alt fire beskæftigelseskonferencer, regionerne har afholdt inden for de seneste par måneder.

Allerede inden den sidste slat morgenkaffe er skyllet ned, har Karsten Guldberg Holm peget på i hvert fald ét vigtigt tema i kampen mod ledighed: Uddannelse.

- De, der ikke har en uddannelse eller ikke efteruddanner sig, er virkelig i knibe. Nogle bliver ledige efter 20 år på arbejdsmarkedet uden at have taget et eneste kursus. De ender bagerst i køen til et nyt job, fortæller Karsten Guldberg Holm.

Unge hænger fast i kontanthjælp og siloerne er lukkede
Og køen til arbejdsmarkedet er lang for tiden. Det bekræfter en af de første oplægsholdere, Karl Schmidt, som er regionsdirektør for Beskæftigelsesregion Syddanmark. Han giver et overblik over det syddanske arbejdsmarked med et stort danmarkskort, som toner frem på salens lærred. I midten ligger Fyn.

- Vi har nået et nyt lavpunkt, fortæller Karl Schmidt og fortæller blandt andet, at mere end hver syvende unge er på offentlig forsørgelse i Syddanmark. Han peger især på ét faresignal, som han opfordrer regionens jobcentre til at være ekstra opmærksomme på:

- Vores undersøgelser viser, at hele 48 procent af de unge, der møder kontanthjælpssystemet som 18-årige, også er på kontanthjælp fem år senere. Grib ind!
 
Regionsdirektøren slutter af med at pege på problemet med ”siloerne”. Det er de forskellige kontorer og institutioner for uddannelse, sundhed, beskæftigelse og det sociale område, som kun sidder et telefonopkald væk fra hinanden - ja måske er de kun adskilt af et par kontordøre. Alligevel taler de alt for lidt sammen. Det betyder bøvl, blandede signaler og dobbeltkonfekt for især svage ledige, som har brug for støtte fra mange kanter for at komme videre i tilværelsen.

Rehabiliteringsteams skal hjælpe det hele menneske
Efter en kaffepause træder beskæftigelsesminister Mette Frederiksen på scenen og tager bestemt fat på siloproblemet:

- Hvis man har en psykisk lidelse, et barn placeret uden for hjemmet, kun har fået taget en 9.-klasses eksamen og i øvrigt ryger lidt for meget hash i weekenderne, så har man da ikke behov for kun at møde en medarbejder i jobcentret.

- Jeg har så mange eksempler på borgere, der løber spidsrod mellem de offentlige institutioner. Og vi kan ikke være det bekendt. Derfor skal vi lave rehabiliteringsteams, som sikrer en helhedsorienteret indsats. Det her handler nemlig om det hele menneske, understreger hun.

Den helhedsorienterede indsats skal både hjælpe unge i uddannelse, langtidsledige tilbage på arbejdsmarkedet, og den skal skåne ekstra udsatte mennesker for en fremtid på førtidspension.

En tilhører vil gerne vide, om Mette Frederiksen er klar til at skrive en række love sammen for at få de fire siloer til at smelte sammen?

- Jeg er villig til rigtig meget for at få det her til at lykkes. Men vi kan ikke bare skrive alle lovene sammen. Det holder ikke. I stedet kan vi flytte ansvaret for at koordinere indsatserne i det komplicerede system fra borgeren til sagsbehandleren. Og det har jeg tænkt mig at gøre.

Uddannelse fremtidssikrer
Ved at banke hul på siloerne når man langt. Men der er dog stadig et andet emne, som kalder på opmærksomhed, hvis ledigheden skal ned. Mette Frederiksen vender tilbage til morgenmadssnakken om uddannelse:

- Vi bliver nødt til at diskutere det dilemma, der er i, at kontanthjælpen er højere end en SU. Unge uden en uddannelse skal slet ikke være på kontanthjælp. De skal uddanne sig.

Og målet om uddannelse rækker bredere end blot de unge. Dem, der er i arbejde, skal løbende opkvalificeres, så de kan fastholde deres job. Der skal være praktikpladser til alle lærlinge. Og så skal ufaglærte blive faglærte. Alt andet er for risikabelt, forklarer Mette Frederiksen med et eksempel:
 
- En stor del af min familie kommer fra Fyn. Og en stor del af dem er arbejdsløse. De sagde alle sammen: ”Værftet, det lukker aldrig”. Og nu står de så med håret i postkassen. For værftet lukkede. Og sådan bliver det ved med at være i Danmark.

- Men hvad med de ufaglærte, som har familie, hus og børn og ikke lige har råd til at tage en uddannelse, spørger endnu en tilhører fra salen.

- Hvordan hjælper vi dem?

- Ja, det er svært, svarer Mette Frederiksen og fortæller om et brev, hun fik forleden fra en ufaglært kvinde, som ikke havde råd til både at tage en uddannelse og blive boende i sit hus.

- Sommetider har det en pris at investere i sit eget liv. Og sommetider må man investere rigtig meget i sig selv, før det bliver bedre på sigt. Der er ikke nogen fremtid i at have et dejligt hus, hvis ikke man har et arbejde, konkluderer ministeren.
 
De første spirer er sået
Forhåbentlig lykkes det i fremtiden at få unge i gang med en uddannelse, allerede længe før de slår sig ned med faste udgifter, bolig og familie. Det kommer Steen Vinderslev, som er kommunaldirektør i Middelfart Kommune, ind på som en af dagens sidste oplægsholdere. Han fortæller om et helt nyt projekt på jobcentret i Middelfart, som også er inspireret af brobygning mellem siloerne:
 
- Unge, der kommer i jobcentret for første gang, skal altid møde en ungdomsuddannelseskonsulent som del af deres første møde, forklarer han.

- Vi har ikke nået at måle på effekten af ideen endnu, men i fredags havde vi syv unge til møde efter den nye model. Og fem gik fra mødet med en uddannelsesplan i hånden i stedet for en aftale om en social ydelse.

Salen klapper, og det er tydeligt at mærke engagementet og lysten til at tage hånd om udfordringerne på beskæftigelsesområdet. Måske første skridt er at banke på døren til siloen ved siden af.