Spring over hovedmenu

NYHED /

Skattefri jobpræmie er vedtaget

Kontanthjælpsmodtagere kan fra 1. juni 2012 få en skattefri jobpræmie på op til 600 kroner om måneden, hvis de kommer i arbejde efter lang tids ledighed.

Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag om at give kontanthjælpsmodtagere en skattefri jobpræmie, hvis de kommer i job.

Jobpræmien er målrettet kontanthjælpsmodtagere, der den 29. februar 2012 modtog kontanthjælp, og som det seneste år har været ledige i 329 ud af 365 kalenderdage og i perioden har fået udbetalt kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse eller har været ansat i et job med løntilskud.