Spring over hovedmenu

NYHED / 18-06-2012

Mette Frederiksen melder fire mål ud for 2013

Jobcentrene skal prioritere en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. Det er et af de fire mål, som beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har sat for beskæftigelsesindsatsen i 2013.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har meldt fire mål ud for beskæftigelsesindsatsen, som kommunerne skal prioritere næste år.

Målene afspejler de væsentligste udfordringer i beskæftigelsesindsatsen. Det drejer sig om de mange arbejdsløse unge uden uddannelse, det stigende antal personer på førtidspension, langtidsledigheden og at få opbygget et tættere samarbejde mellem jobcentrene og de lokale virksomheder.

Tæt dialog mellem jobcentre og virksomheder
For beskæftigelsesminister Mette Frederiksen er det helt afgørende, at dansk erhvervsliv kan få de dygtige og kvalificerede medarbejdere, de har brug for. Det er baggrunden for, at ministeren har prioriteret, at jobcentrene skal have en tættere kontakt med virksomhederne:

”Jobcentrene skal være en offensiv og aktiv medspiller i arbejdet med at hjælpe virksomhederne til at være konkurrencedygtige. Jobcentrene kan kun understøtte virksomhederne og styrke den lediges kompetencer, hvis de kender virksomhedernes behov for arbejdskraft og efterspørgslen på arbejdsmarkedet – ikke mindst lokalt. Derfor er det helt afgørende, at jobcentrene får en langt større kontakt med virksomhederne,” siger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.

Målene er udgangspunktet for kommunernes beskæftigelsesplaner
De fire beskæftigelsespolitiske mål er omdrejningspunktet i de beskæftigelsesplaner, som kommunerne skal udarbejde for 2013. I beskæftigelsesplanerne skal kommunerne også sætte lokale måltal for målene.

Derudover indgår beskæftigelsesregionerne og de regionale beskæftigelsesråd en kontrakt med ministeren, der indeholder regionalt fastsatte måltal for de fire mål.

De fire beskæftigelsespolitiske mål er:

  • Flere unge skal have en uddannelse. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse.
  • Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet, så færre personer kommer på førtidspension.
  • Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer bliver førtidspensioneret.
  • Langtidsledigheden skal bekæmpes. Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.
  • En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.