Spring over hovedmenu

NYHED / 25-09-2012

Danske veteraner har psykiske problemer

Psykiske diagnoser og stofmisbrug er nogle af de ting, som mange soldater kæmper med, når de vender hjem fra udstationeringer.

I årene efter danske soldater er vendt hjem fra international tjeneste, stiger forekomsten af psykiske sygdomme blandt dem markant. Det viser en ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI). I løbet af de først tre år efter soldaterne er vendt hjem, har 17 procent enten fået en psykisk diagnose, købt medicin mod psykiske sygdomme eller været i behandling mod stofmisbrug.

Undersøgelsen viser også, at hjemvendte soldater generelt har et mere belastende arbejdsliv end deres jævnaldrende. Blandt de, der er født mellem 1975 og til 1982, har 19 procent fået anmeldt en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom. Blandt jævnaldrende unge, som er blevet erklæret egnet til værnepligt, men som ikke har været udsendt i international tjeneste, er det kun ni procent.