Spring over hovedmenu

NYHED / 11-09-2012

Mobberamte kan hjælpes med den rette indsats

Terapi og oplysning om mobning på arbejdspladsen har en positiv effekt på personer, som har været udsat for mobning.

Personer, som bliver mobbet på arbejdet, har en tre gange større risiko for at blive langtidssygemeldte eller helt at forlade arbejdsmarkedet. Men nu viser resultaterne af et nyt projekt, at en kombination af terapi og indsatser på arbejdspladsen kan hjælpe mobberamte, så de undgår de lange sygemeldinger og udstødelse fra arbejdsmarkedet.

I projektet deltog 12 social- og sundhedsmedarbejdere, som alle havde været udsat for mobning. Medarbejderne fik individuel terapi og gruppeterapi, og samtidig fik deres arbejdspladser undervisning i, hvad mobning og negativ adfærd indebærer, og hvordan man forebygger det.

Projektet er støttet af Forebyggelsesfonden.