Spring over hovedmenu

NYHED / 01-09-2012

Uddannelse er vejen ud af ledighed

Den 28. august besøgte beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Albertslund til et åbent debatmøde om unge og ledighed. Det blev en aften hvor ikke mindst dagpenge og uddannelse var i fokus.

Der er abrikosbrus og bolsjer. Spørgsmålene lægger man i en lyserød cowboyhat. Det er rigtig hyggeligt. Men aftenens emne er ganske alvorligt. Mette Frederiksen er på besøg i Albertslund for at tale om unge og ledighed.

- Nogle grupper er meget hårdt ramt, siger ministeren.

Så der må gøres noget. Og især de ufaglærte unge er i fokus. De er nemlig en af de grupper, som potentielt er i fare for at blive ekskluderet fra arbejdsmarkedet for altid.

- For der kommer ikke flere ufaglærte job i Danmark, siger ministeren. Der kommer færre. Derfor skal vores unge have flere uddannelsesrettigheder.

Væk med mistillid og kontrol
Første spørgsmål bider sig fast i reglerne for det system, som holder hånden under både unge og ældre ledige: Har ministeren overvejet, at dagpengesystemet er så kompliceret og stiftt, at mange hellere vil stå udenfor uden en klink på lommen?

Mette Frederiksen nikker:

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at det beskæftigelsessystem, jeg har overtaget, i høj grad har bygget på mistillid og kontrolelementer. Det er jeg i gang med at lave om på. Lige om lidt har vi for eksempel afskaffet pligten til gentagne jobkurser, fortæller hun og forklarer hvorfor.

- Det blev for alvor klart for mig, at det var nødvendigt, da jeg mødte en mand, som havde været på det samme kursus fem gange. Femte gang var underviseren syg, og så blev han spurgt, om han ikke kunne undervise i stedet.

Salen ryster på hovedet og griner, mens ministeren fortæller, hvordan indsatsen for ledige kan gavne mere.

- Jeg vil meget hellere, at ufaglærte bliver faglærte i stedet for at sidde på et eller andet aktiveringskursus. Derfor tager vi nu en halv milliard kroner fra jobcentrenes aktivering og giver til uddannelse af ufaglærte i stedet, fortæller hun.

- For vi ser ind i en periode, hvor der skal bygges rigtig meget i Danmark: Femeren-forbindelsen, et supersygehus, et nyt statsfængsel, et nyt psykiatrisk hospital og mange udvidelser af infrastrukturen venter. Det ville da være ærgeligt, hvis vi ikke havde kvalificeret arbejdskraft til det og måtte hente det udefra i stedet. Vi må skabe balance mellem udbud og efterspørgsel.

Det grundlæggende skal være i orden
I det hele taget er uddannelse løsningen på mange af de sværeste ledighedspørgsmål, som kommer op af hatten i løbet af aftenen. Grundlaget skal være i orden, så alle har det samme udgangspunkt.

- Alt for mange drenge med indvandrerbaggrund forlader folkeskolen uden at kunne læse, skrive og regne, siger ministeren.

- Hvis folkeskolen ikke gav gevinst, så får man heller ikke taget en ungeuddannelse, og så rykker muligheden for at få et arbejde væk. Det følger folk gennem hele livet. Ni ud af ti på kontanthjælp har kun en 9.-klasses eksamen.

Det skal vi lave om på, understreger ministeren og fortæller, at der i år er afsat 25 millioner kroner til at styrke indsatsen for mennesker, der har svært ved at læse og skrive.

Batter ungepakken overhovedet?
Næste spørgsmål lyder fra salen: Men hvad med alle de andre unge ledige? Er der overhovedet sat penge nok af i ministerens nye ungepakke til, at den batter?

- Ungepakken favner faktisk ret bredt, fortæller Mette Frederiksen.

- Vi bruger lidt mere end 600 millioner kroner på at hjælpe både unge akademikere, faglærte og ufaglærte med at komme ind på arbejdsmarkedet. Det gør vi blandt andet ved at forbedre voksenlærlingeordningen, og ved at give mulighed for at blive ansat som videnpilot i en lille virksomhed, hvis man er akademiker, eller som fagpilot, hvis man er faglært.

- Derudover arbejder vi også med jobrotation, hvor for eksempel hjemmehjælperen eller pædagogen kan tage den efteruddannelse, han eller hun mangler. Imens ansætter vi ledige som vikarer, så de får arbejdserfaring.

Hvis ansvaret forsvinder
Inden aftenen slutter, er der tid til et enkelt spørgsmål mere: Har ministeren og regeringen ikke anlagt sig et arrogant synspunkt, hvor det er ens egen skyld, hvis man ikke har et arbejde?

Og svaret indrammer tonen i mange af de synspunkter, Mette Frederiksen har delt med deltagerne i løbet af aftenen:

- Selvfølgelig skal folk ikke bare tage sig sammen. For ingen kan tage sig sammen, når livet spænder ben - og det gør det for mange. Derfor er det vigtigt, at vi har et stærkt samfund. Men samtidig har alle et ansvar. Og hvis vi tager ansvaret væk, hvad er der så tilbage i menneskers liv?