Spring over hovedmenu

NYHED / 13-11-2012

Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Den netop indgåede finanslov indeholder mange elementer og aftaler på beskæftigelsesområdet.

Regeringen og Enhedslisten blev den 11. november 2012 enige om en aftale for finansloven 2013.

Elementerne i finanslovsaftalen på beskæftigelsesområdet er:

Uddannelsesløft for ledige
Der er afsat 480 millioner kroner til at sikre ledige, der har opbrugt retten til dagpenge, op til et halvt års uddannelse og opkvalificering for at styrke deres muligheder på arbejdsmarkedet. I denne periode er de sikret forsørgelse.

En særlig ungeindsats
Der er indgået aftale om en ungepakke til 645 millioner kroner, der skal sikre, at flere unge får en uddannelse, og at unge med en uddannelse får ekstraordinær hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet. Pakken indeholder blandt andet penge til at bygge bro mellem unge og uddannelsesinstitutioner, så flere unge bliver sluset ind på fx erhvervsskoler. For unge med en uddannelse er der afsat penge til at styrke både jobrotationsordningen og videnpilotordningen samt til at give virksomheder tilskud i op til et år, hvis de ansætter en ung håndværker.

Flere fleksjob
Der er indgået aftale om at afsætte 465 millioner kroner til at skaffe flere fleksjob til mennesker med nedsat arbejdsevne. Det skal blandt ske ved at give virksomheder en fleksjobbonus på 25.000 kroner, hvis de ansætter en person i et fleksjob i under ti timer om ugen. Aftalen betyder også, at der skal ansættes mindst to fleksjobambassadører i hver kommune, der skal opsøge virksomheder og hjælpe arbejdsløse fleksjobbere med at finde et fleksjob.

Styrket indsats mod social dumping
Der er indgået aftale om at bruge yderligere 122 millioner kroner over de næste fire år på at bekæmpe social dumping på det danske arbejdsmarked. Aftalen betyder blandt andet, at Arbejdstilsynet får mulighed for at udskrive bøder til udenlandske firmaer, der ikke er registreret, som de skal. Ligesom der bliver der stillet større krav til de offentlige udbud, så danske arbejdsvilkår i højere grad bliver fulgt.

Udvidet seniorjobordning
Der er afsat 250 millioner kroner over de næste fire år til at udvide den eksisterende seniorjobordning. Dermed bliver der gjort en ekstra indsats for at sikre arbejde til seniorer, der risikerer at opbruge dagpengeretten. Målgruppen omfatter personer, der er født i perioden fra og med 2. halvår 1955 til og med 2. halvår 1957, og som pr. 1. januar 2012 havde modtaget arbejdsløshedsdagpenge i tre år eller mere.

Uddannelsespulje
Der er afsat i alt 275 millioner i 2014 og 2015 til at oprette en særlig uddannelsespulje. Puljen skal bruges til at give ufaglærte ledige og ledige med forældede uddannelser et uddannelsesløft, så du kan få de konkrete kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet.

Mere jobrotation i den private sektor
Der er afsat 35 millioner kroner i 2013 og 12 millioner kroner i 2014 til at fremme brugen af jobrotation i den private sektor. Baggrunden er, at jobrotation bruges i langt mindre omfang i private virksomheder end på offentlige arbejdspladser. Derfor bliver jobrotationsydelsen midlertidigt forhøjet fra 160 procent til 180 procent af højeste dagpengesats for private arbejdsgivere.

Styrket varslingsindsats
Der er afsat ekstra 15 millioner kroner årligt fra 2013 til varslingspuljerne. Varslingspuljerne sikrer, at ansatte i forbindelse med større afskedigelser hurtigt kan få hjælp til at komme tilbage i job.

Bedre indsats for personer med læse- og skrivevanskeligheder
Regeringen og Enhedslisten er enige om at arbejde videre med at sikre en bedre indsats for personer med læse- og skrivevanskeligheder. Parterne vil derfor i løbet af det kommende år drøfte, hvorledes jobcentrenes anvendelse af ordblindeundervisning (OBU) og forberedende voksenundervisning (FVU) kan ske mere hensigtsmæssigt og om muligt handles herpå.