Spring over hovedmenu

NYHED / 14-11-2012

Finanslov: Særlig indsats for unge

Som et led i finanslovsforhandlingerne indgik regeringen og Enhedslisten en aftale om en massiv indsats for de mange unge, der står uden arbejde.

Den økonomiske krise har været hård ved den unge generation. Over 35.000 flere unge er kommet på overførselsindkomst under krisen, så der i dag er omkring 100.000 unge, der står uden for arbejdsmarkedet.

Med seks initiativer til i alt 645 millioner kroner er målet klart. Flere unge skal have en uddannelse og dermed en adgangsbillet til arbejdsmarkedet. Det skal blandt ske ved at bygge bro mellem unge og uddannelsesinstitutioner, så flere unge bliver sluset ind på fx erhvervsskoler og klædt på til at kunne gennemføre uddannelsen.

Samtidig er der enighed om, at nyuddannede unge skal have en ekstraordinær hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet. Derfor er det aftalt at styrke både jobrotationsordningen og videnpilotordningen samt at give virksomheder tilskud i op til et år, hvis de ansætter en ung håndværker.

Indsats for unge uden uddannelse
Tre initiativer til 264 millioner kroner skal hjælpe unge i uddannelse:

  • Brobygning til uddannelse, så der bliver bygget bro mellem unge og uddannelsesinstitutioner, fx erhvervsskoler.
  • Praktikkonsulenter, der bliver ansat på erhvervsskoler til at hjælpe unge i brobygningsforløb med at finde en praktikplads.
  • Bedre voksenlærlingeordning, så alle virksomheder fremover får mulighed for at bruge ordningen, uanset hvilken type lærling, de efterspørger.

Indsats for unge med uddannelse
Tre initiativer til 381 millioner kroner skal hjælpe nyuddannede unge i arbejde:

  • Jobrotationsordningen får tilført flere midler.
  • Fagpilotordning på forsøgsbasis, der sikrer virksomheder et tilskud, hvis de ansætter nyudlærte unge håndværkere.
  • Videnpilotordningen får tilført flere midler, så flere små og mellemstore virksomheder kan få tilskud til at ansætte højtuddannede unge.