Spring over hovedmenu

NYHED / 29-11-2012

Tre priser til Danmark

Danmark vandt to første- og en andenpræmie ved en konkurrence, som EU-Kommissionen havde udskrevet i anledning af det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne.

Af fuldmægtig Lis Witsø-Lund, Beskæftigelsesministeriet, lwl@bm.dk

Konkurrencen var opdelt i seks kategorier, og Danmark vandt priser i halvdelen af dem.

Førstepræmie til Fredericia-projekt
I kategorien ”Ældrevenlige miljøer” vandt Danmark førstepræmien med Fredericia-projektet ”Længst muligt i eget liv”. Det er en ny form for kontakt og samarbejde mellem ældre borgere i Fredericia og den kommunale sociale service.

Fokus er på en daglig revaliderende indsats, hvor man ser på og tager den ældres ressourcer og muligheder i betragtning frem for at yde ikke-aktiverende omsorg og pleje. Hjælp til selvhjælp og mere selvstændighed er nøgleord i projektet, som desuden har betydet en stor besparelse på kommunens budget til serviceydelser.

Førstepræmie til artikelserie fra Politiken
Politiken fik førstepræmien i kategorien ”Artikler om relationerne mellem generationer” for en artikelserie om generationskløften, som fem journalister har samarbejdet om.

Artiklerne handler om, hvordan enkeltpersoners indsats kan være med til at få generationerne til at fungere sammen i et samfund, som er mere og mere aldersopdelt. Artiklerne kommer også ind på forventninger og holdninger til alder.

”Karriere i den tredje alder” vandt andenpræmie
Et projekt i Aarhus Kommune, ”Karriere i den tredje alder”, vandt andenpræmie i kategorien ”Sociale entreprenører”. Projektleder Poul-Erik Tindbæk står bag projektet.

Seniorer, der nærmer sig pensionsalderen, tager på kursus og får råd om, hvordan man kan forberede sig til en aktiv tredje alder og træffe det rigtige valg. Måske vil man blive på arbejdsmarkedet. Måske gå ned i tid. Måske vil man engagere sig i frivilligt arbejde, fungere som mentor for unge, som har svært ved finde sig til rette på arbejdsmarkedet, eller noget helt andet.

Prisoverrækkelse i Bruxelles
Priserne blev uddelt af EU-Kommissær Laszlo Andor ved et festligt arrangement i EU-Kommissionen i Bruxelles midt i november.

I sin tale fremhævede Laszlo Andor blandt andet de vellykkede nordiske projekter. Finland vandt fx hele tre førstepræmier. Andor kom også ind på den internationale åbningskonference for aktiv aldring-året, som fandt sted under det danske formandskab i januar.