Spring over hovedmenu

NYHED / 13-12-2012

Danskerne bakker op om social ansvarlighed på arbejdspladserne

Et flertal af danske lønmodtagere støtter, at deres arbejdsplads påtager sig et socialt ansvar. Det viser en ny måling af danske virksomheders sociale engagement, som SFI netop har udgivet.

Siden 1999 har SFI hvert år kortlagt danske virksomheders sociale engagement. Årbøgerne beskriver skiftevis lønmodtagernes og virksomhedernes oplevelser af og holdninger til virksomheders sociale engagement og arbejdspladsernes rummelighed.

I årbogen 2012 er det lønmodtagernes synspunkter, der bliver undersøgt, og i år er der særligt fokus på lønmodtagernes oplevelser af virksomhedernes seniorpolitik. Godt 6.000 lønmodtagere har medvirket i undersøgelsen.

Ledighed påvirker ikke holdningen
Årbogen viser blandt andet, at arbejdsløsheden ikke påvirker holdningen til socialt ansvarlighed og kolleger med nedsat arbejdsevne.

To tredjedele af medarbejderne er fortsat positive over for, at deres arbejdsplads giver plads til mennesker med nedsat arbejdsevne. Og det er på trods af, at arbejdsløsheden er steget siden 2009.

Mere positiv holdning til kolleger med psykiske lidelser
Holdningen til kolleger med psykiske lidelser er blevet mere positiv de senere år. I 2009 mente godt tre ud ti, at det ikke betyder lavere kvalitet i arbejdet at have en kollega med en psykisk lidelse. Det tal er nu steget til fire ud af ti.

Aktiv seniorpolitik får seniormedarbejderne til at blive
Medarbejdere, der oplever, at deres arbejdsplads har en aktiv seniorpolitik, er mere villige til at blive nogle ekstra år på arbejdspladsen.

Det fremgår af årbogen, at på arbejdspladser, hvor medarbejderne føler, at arbejdsgiveren gør en indsats for at fastholde dem, vil knap hver fjerde gerne arbejde til de fylder 65 år. Det gælder kun godt hver tiende medarbejder på de arbejdspladser, hvor der ikke gøres en særlig seniorindsats.