Spring over hovedmenu

NYHED / 17-12-2012

Kommunernes strafrefusion bliver suspenderet de næste to år

Folketinget har i dag vedtaget at forenkle reglerne på beskæftigelsesområdet. Det sker ved at suspendere kommunernes strafrefusion i 2013 og 2014.

Lovforslaget (L44) om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp er i dag blevet vedtaget i Folketinget. Lovforslaget indebærer, at to elementer bliver suspenderet. Det drejer sig om:

  • Reglerne om, at kommunerne skal finansiere arbejdsløshedsdagpengene 100 procent, når tilbud ikke er givet til tiden.
  • Reglerne om, at kommunerne mister refusion af udgifterne til kontanthjælp, når tilbud ikke er givet til tiden.

De to elementer blev indført for at sikre, at alle dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere får en rettidig indsats med sigte på at hjælpe dem i job. Det har dog vist sig, at reglerne har været tunge for kommunerne at administrere, og at de har brugt mange administrative ressourcer på at leve op til krav om dokumentation og kontrol.

Reglerne er suspenderet i 2013 og 2014
Suspensionen gælder for 2013 og 2014.

Lovforslaget udmønter dele af aftalen om kommunernes økonomi for 2013, der er indgået mellem regeringen og KL.