Spring over hovedmenu

NYHED / 20-12-2012

Udvidet seniorjobordning

Folketinget har netop vedtaget et lovforslag, der udvider seniorjobordningen.

Med finanslovsaftalen for 2013 blev der indgået en aftale med Enhedslisten om en midlertidig overgangsordning, som indebærer, at retten til seniorjob bevares for personer, der fylder 55 år eller mere i 2012. Det gælder uanset, at efterlønsalderen er blevet forhøjet med tilbagetrækningsreformen.

Lovforslaget, der udmønter aftalen er netop blevet vedtaget i Folketinget, indeholder følgende elementer:

  • Medlemmer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1957, og som har opbrugt eller opbruger retten til dagpenge i perioden fra den 1. januar 2012 til og med den 30. juni 2013, bevarer retten til seniorjob.
  • Der er fastsat nye regler for at beregne efterlønssatsen for medlemmer, der har været berettiget til seniorjob i mere end fem år.

De nye regler træder i kraft den 1. januar 2013.