Spring over hovedmenu

NYHED / 25-02-2013

Ny redegørelse om ligeløn

Beskæftigelses- og ligestillingsministeren har fået udarbejdet en ny redegørelse om indsatsen for at sikre kvinder og mænd lige løn.

Hvert tredje år har beskæftigelses- og ligestillingsministeren ansvaret for at få udarbejdet en redegørelse om ligeløn. I redegørelsen bliver indsatsen på ligelønsområdet de seneste tre år gennemgået. Første redegørelse blev udarbejdet i 2010 og er en del af ligelønsloven.

Redegørelsen indeholder:

  • En gennemgang af regeringens initiativer på ligelønsområdet inden for de seneste tre år.
  • En analyse af lønforskellene mellem kvinder og mænd.
  • En gennemgang af reglerne om kønsopdelt lønstatistik.
  • Retspraksis om ligeløn.
  • Et resume af arbejdsmarkedets parters initiativer på ligelønsområdet inden for de seneste tre år.

Mænd tjener fortsat mere end kvinder
Analysen af lønforskellen viser, at mænd i gennemsnit tjener mere end kvinder – men at en stor del af forskellen kan forklares med forskelle i erhvervserfaring, sektor, branche og arbejdsfunktion. Løngabet mellem kvinder og mænd var i 2010 på mellem 14 og 18 procent – tæt på EU-gennemsnittet på 16,4 procent og på samme niveau som Norge og Sverige.

Tre ligelønsdomme de seneste tre år
På det retslige område har der de seneste tre år været tre ligelønsdomme, men ingen voldgiftskendelser. Herudover har Ligestillingsnævnet afgjort seks sager om ligeløn.