Spring over hovedmenu

NYHED / 26-02-2013

OECD kalder dansk reform af førtidspension og fleksjob lovende

Reformen af førtidspensionen og fleksjob er lovende og kan inspirere andre lande, når det handler om at få folk med psykiske lidelser i job. Det konkluderer OECD i rapporten Mental health and Work: Denmark, der netop er offentliggjort.

Rapporten fra OECD dykker ned i muligheder og barrierer for personer med psykiske problemer på det danske arbejdsmarked og i uddannelses- og sundhedssystemet. OECD fremhæver blandt andet reformen af førtidspension og fleksjob. Reformen bliver beskrevet som et godt initiativ, der kan hjælpe personer med psykiske lidelser til nemmere at kunne komme ind på arbejdsmarkedet.

Organisationen hæfter sig ved, at førtidspension til unge under 40 år nu er blevet erstattet af en helhedsorienteret og koordineret indsats - de såkaldte ressourceforløb, der tager udgangspunkt i den enkeltes muligheder. Det fremhæves også, at fleksjob i højere grad bliver målrettet dem, der har størst behov, da det for eksempel kan betale sig at ansætte folk i fleksjob i få timer hver uge.

Implementering af den nye reform er ifølge OECD helt afgørende, og derfor anbefaler rapporten, at den følges helt tæt. OECD efterlyser også en mere koordineret indsats mellem sundhedstilbud og beskæftigelsesindsatsen.

Med reformen forsøger man netop at give borgerne en mere helhedsorienteret indsats. Der er nu indført rehabiliteringsteams, der skal sikre en indsats på tværs af forvaltninger og myndigheder. Det skal give den enkelte borger bedre mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Regeringen, Venstre, Konservative og Liberal Alliance står bag reformen af førtidspensionen og fleksjob, som trådte i kraft 1. januar i år.