Spring over hovedmenu

NYHED /

Regler for arbejdsmiljø-rådgivning forenklet

Virksomheder skal kun have påbud om arbejdsmiljø-rådgivning, når der et reelt behov. Det er baggrunden for nye og mere enkle regler, der netop er trådt i kraft.

Nye regler om, hvornår en virksomhed skal bruge arbejdsmiljørådgivning, trådte i kraft 1. februar 2013, og indebærer at rådgivningsordningen bliver forenklet, så en virksomhed kun får et rådgivningspåbud, når den har reelt behov.

Det betyder, at en virksomhed som hovedregel kun får påbud om rådgivning, hvis den samtidig får påbud om er alvorligt eller komplekst arbejdsmiljøproblem, der er vanskeligt at løse, eller hvis den får fem eller flere påbud om arbejdsmiljøproblemer.

Samtidig med de nye regler om arbejdsmiljørådgivning bliver kravene til de autoriserede rådgivningsvirksomheders kompetencer skærpet. Det betyder, at rådgivere fremover skal have mere erfaring med virksomhedsrettet arbejdsmiljørådgivning.

De nye regler om arbejdsmiljørådgivning er et element i strategien for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020, som Folketinget vedtog i 2011.