Spring over hovedmenu

NYHED / 18-03-2013

Særlige kendetegn for langtidsledige

En ny rapport fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland undersøger, hvilke faktorer der gør ledige til langtidsledige.

Selvom der er mange faktorer, der indvirker på, om man bliver langtidsledig, er der en række kendetegn, der øger risikoen. Det fremgår af ny en rapport fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, der også ser på a-kasser og jobcentres muligheder for at afhjælpe langtidsledighed.

For ledige, der risikerer at blive langtidsledige, udpeger rapporten objektive faktorer som at have arbejdet i en konjunkturramt branche, tidligere perioder med ledighed, alder og erhvervserfaring sammen med subjektive pejlemærker som begrænsede muligheder for at pendle og at have svært ved at forstille sig at arbejde i en anden branche eller jobfunktion.

For de, der allerede er langtidsledige, betyder faglig baggrund, uddannelse og branchetilhør mindre. Omstillingsparathed, mobilitet og jobsøgningsadfærd får større betydning, når man har været væk fra arbejdsmarkedet i længere tid, og det er dermed i højere grad adfærd end faglig baggrund, der påvirker chancerne for at komme i job.

Muligt at forebygge langtidsledighed
Med udgangspunkt i disse pejlemærker kan jobcentre og a-kasser med fordel screene og vurdere, hvem der risikerer at blive langtidsledige, og sætte ind med fx udslusningsaktiviteter, målrettet opkvalificering og virksomhedsrettet aktivering.