Spring over hovedmenu

NYHED / 06-03-2013

Status: Personer med funktionsnedsættelser fra 2002 til 2012

Beskæftigelsen blandt personer med funktionsnedsættelser har gennem de sidste ti år udviklet sig på samme måde som for andre. Men på forskellige niveauer. Det viser en ny rapport fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

SFI undersøger jævnligt, hvordan det går med personer med funktionsnedsættelser på arbejdsmarkedet. Denne gang gør SFI samtidig status for udviklingen fra 2002 til 2012 og har valgt at undersøge læse- og skrivefærdighederne blandt personer med funktionsnedsættelser.

Beskæftigelsen blandt personer med funktionsnedsættelser eller længerevarende helbredsproblemer er noget lavere end blandt andre. Blandt personer med funktionsnedsættelser var 43,9 procent i 2012 i arbejde mod 77,5 procent blandt personer uden funktionsnedsættelser.

Problemer med at læse og skrive
Personer med funktionsnedsættelser har oftere svært ved at læse eller skrive end personer uden en funktionsnedsættelse. Og det har konsekvenser for deres beskæftigelse.

Blandt personer, der ikke har en funktionsnedsættelse, har 6,2 procent svært ved at læse eller skrive, mens det blandt personer med en funktionsnedsættelse er 15,3 procent. Samtidig viser rapporten, at andelen af personer med en funktionsnedsættelse, der har svært ved at læse eller skrive og samtidig er i arbejde, er 18,4 procentpoint lavere end for personer med funktionsnedsættelser, der ikke har læse- eller skriveproblemer.

Dermed er det ikke kun helbredsmæssige problemer, der har betydning for, om mennesker med en funktionsnedsættelse kan finde et job.