Spring over hovedmenu

NYHED / 04-04-2013

Kommunikation om tilskud bliver digital

Folketinget har i dag vedtaget lovforslag L 124, der sikrer, at kommunikationen om tilskud mellem kommuner, arbejdsgivere og selvstændige sker digitalt.

Kommuner, arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende kan fremadrettet kommunikere digitalt om tilskudsordninger. Det fremgår af et lovforslag, som Folketinget i dag har vedtaget.

Lovforslaget er et led i udmøntningen af Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015.

Væsentlige elementer i lovforslaget:

  • Ministeren kan administrativt fastsætte regler om anvendelse af digital kommunikation mellem kommunen, arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende om forskellige tilskudsordninger i beskæftigelsesindsatsen. I første omgang vil udmøntningen ske for løntilskud og fleksjob. Det er planen, at kommunerne skal kunne anvende systemet fra omkring sommeren 2013, og i første omgang vil det være frivilligt for virksomhederne at anvende det. Først senere bliver det obligatorisk.
  • Der kan administrativt fastsættes regler for, hvor længe en arbejdsgiver kan vente med at anmode om tilskud af fleksjob, så det svarer til de frister, der i dag er for løntilskud.
  • Lov om digitalindberetningsløsning bliver justeret, så NemRefusion også kan anvendes på områder som tilskudsordninger efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Lovforslaget træder i kraft 15. april 2013.