Spring over hovedmenu

NYHED / 04-04-2013

Psykisk arbejdsmiljø er omfattet af arbejdsmiljøloven

Arbejdsmiljøloven omfatter både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det er præciseret i et lovforslag, som Folketinget i dag har vedtaget.

For at tydeliggøre at arbejdsmiljøloven både gælder det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, er det nu skrevet direkte ind i formålsbestemmelsen. Hidtil har det kun fremgået af bemærkningerne til loven.

Arbejdsmiljøloven indeholder i § 1 en formålsbestemmelse, hvor det fremgår, at der med loven tilstræbes at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet. § 1 blev indført med arbejdsmiljøloven i 1975, og den er ikke blevet ændret siden. Det fremgår af bemærkningerne fra 1975 til § 1, at loven omfatter både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

Lovforslaget udmønter det ene af de tre initiativer om psykisk arbejdsmiljø, som beskæftigelsesminister Mette Frederiksen lancerede i august 2012. De tre initiativer skal samlet sikre et bedre psykisk arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser.